Logo desleuteloss.nl


Van Verpleegkundig Platform naar Verpleegkundige Advies Raad Bernhoven

Uden - Het Verpleegkundig Platform Bernhoven krijgt vrijdag 12 mei formeel de status van Verpleegkundige Advies Raad (kortweg VAR genoemd). Deze datum is niet voor niets gekozen, 12 mei is immers de Dag van de Verpleging.

Al vele jaren kende Bernhoven het Verpleegkundig Platform. Dit platform was de gesprekspartner van de Raad van Bestuur en nu het directiecomité van Bernhoven. En hoewel het Verpleegkundig Platform als serieuze gesprekspartner werd gezien, had het platform als zodanig geen formele status. Een Verpleegkundige Advies Raad heeft dat wel.

Wat is een VAR?

Een Verpleegkundige Advies Raad (VAR) is een adviescollege van verpleegkundigen (en/of verzorgenden) voor directie en management van gezondheidsorganisaties. De taken en werkzaamheden kunnen per organisatie verschillen, maar er is wel een aantal algemeen geldende uitgangspunten. Een van de belangrijkste taken is het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Belangrijk is dat deze adviezen altijd gekoppeld zijn aan de zorg voor de patiënten en aan het beroep van de verpleegkundige. De VAR signaleert politieke en beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverlening en vertaalt deze naar de praktijk van de verpleegkundige beroepsuitoefening. De VAR vertegenwoordigt dus niet de beroepsgroep zoals een vakbond en is ook geen bemiddelaar bij onverhoopte arbeidsconflicten. Leden van een VAR worden daarom niet gekozen, zij solliciteren op een functie en zijn voor het uitoefenen van die functie voor een aantal uren vrijgesteld van andere werkzaamheden.

De VAR draagt in de breedste zin van het woord bij aan de professionele groei van de verpleegkundigen en aan de profilering van het verpleegkundig beroep met als doel het streven naar de beste kwaliteit van zorg. De VAR in Bernhoven bestaat op dit moment uit vier personen. De documenten die de transformatie van het Verpleegkundig Platform naar de Verpleegkundige Advies Raad Bernhoven officieel bekrachtigen worden om 12.15 uur in het restaurant van Bernhoven ondertekend.

Reageer als eerste
Meer berichten