Logo desleuteloss.nl


Opsporingsambtenaren hanteren een nieuwe wijze van staande houden van wildcrossers.
Opsporingsambtenaren hanteren een nieuwe wijze van staande houden van wildcrossers.

Grenzeloze aanpak van het wildcrossersprobleem

Brabant - Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen voortaan over de Brabantse gemeentegrenzen heen optreden tegen wildcrossers. Afspraken hierover zijn onlangs ondertekend door 28 gemeenten, twee waterschappen, drie omgevingsdiensten, drie natuurbeheerders en de provincie.

Over de aanpak van het wildcrossprobleem zijn concrete afspraken gemaakt. De wettelijke mogelijkheden voor opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties waren tot nu toe beperkt tot het gebied van de eigen werkgever. De nieuwe aanpak vergroot de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie.

De herrie, natuurschade en onveiligheid die wildcrossers veroorzaken staan al jaren hoog op het irritatie-lijstje van Brabanders. De aanpak krijgt in de periode 2017-2020 dan ook extra aandacht. Er is een Team Wildcrossen (experts van boa's en politie) samengesteld dat een draaiboek heeft opgesteld.

Legale evenementen

Overtreders kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Ook wordt Proces Verbaal opgemaakt, wat kan leiden tot strafrechtelijke boetes. Daarnaast wordt wel medewerking verleend aan legale off-the-road crossevenementen. Op gemeenten wordt een beroep gedaan om, waar mogelijk, medewerking te verlenen aan de organisatie van zulke evenementen.

Reageer als eerste
Meer berichten