Logo desleuteloss.nl


Een luchtfoto van de Maasverbetering, 1936. De bochtige rivier wordt ‘rechtgetrokken’. Foto: Stadsarchief Oss
Een luchtfoto van de Maasverbetering, 1936. De bochtige rivier wordt ‘rechtgetrokken’. Foto: Stadsarchief Oss (Foto: Collectie Stadsarchief Oss)
Mens en Maasland

Mens en Maasland: De maas getemd?

Jurgen Pigmans van het Stadsarchief Oss stelde het boekje 'Mens en Maasland' samen. Daarin ontvouwt de geschiedenis van Oss en haar wijde omgeving zich en de soms moeizame relatie met de Maas. De Sleutel put tweewekelijks uit het boekwerk, dat gratis te krijgen is bij het Stadsarchief.

Als onderdeel van de werkverschaffing, bedoeld om de vele werkelozen die er in de crisis van de jaren dertig waren toch aan het werk te zetten, werd aan de 'Maasverbetering' begonnen. Dit was een ambitieus plan van ingenieur Wim Lely, zoon van de bekende waterbouwkundige Cornelis Lely. Het hield in dat de vele bochten uit de Maas werden gesneden, dat de Maas werd gekanaliseerd én dat de zogenoemde 'overlaat' bij Beers werd gesloten.

Deze verlaging in de rivierdijk was een restant uit voorgaande eeuwen, bedoeld om de waterdruk uit de rivier weg te nemen en de gebieden stroomafwaarts te beschermen wanneer het water in de Maas erg hoog stond. Het nadeel van deze Beerse Overlaat was echter dat het overschot aan rivierwater altijd het Maasland instroomde en dit onder water zette. De bewoners van het Maasland hadden weliswaar dwarsdijken aangelegd om de 'Beerse Maas' nog enigszins in te dammen, maar bij grote waterproblemen hielden alleen de van nature hoger gelegen plaatsen hun voeten droog. Met de sluiting van de Beerse Maas in 1942 kwam er een einde aan de wateroverlast.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox