Logo desleuteloss.nl


Met ontwikkelingen in de zorg die elkaar blijven opvolgen, is er volgens ROC de Leijgraaf behoefte aan een omgeving waarin zorgmedewerkers van de toekomst op goede wijze worden voorbereidt op hun beroepspraktijk.
Met ontwikkelingen in de zorg die elkaar blijven opvolgen, is er volgens ROC de Leijgraaf behoefte aan een omgeving waarin zorgmedewerkers van de toekomst op goede wijze worden voorbereidt op hun beroepspraktijk.

Les in zorgomgeving als betere voorbereiding op de toekomst

OSS - ROC de Leijgraaf opende onlangs een nieuwe zorgomgeving in Oss, waar de school met eigentijds onderwijs wil BBL-studenten van de opleidingen Verzorging en Verpleging beter kan voorbereiden op de zorg van de toekomst.

Samen met zorgorganisaties uit de regio heeft ROC de Leijgraaf de opleidingen Verzorging en Verpleging voor BBL-studenten vormgegeven in een nieuw concept en een passende leeromgeving. Tijdens de opening werd stilgestaan bij de essentie hiervan. Daarnaast onthulde ROC de Leijgraaf de logo's van de partners met wie de school in dit nieuwe 'Leerlandschap' gaan samenwerken.

Ontwikkelingen vragen andere vaardigheden
"De ontwikkelingen in de zorg blijven zich opstapelen", aldus Jolanda van Kessel, directeur Mens & Maatschappij bij ROC de Leijgraaf. "Denk bijvoorbeeld aan de inzet van technologie, het organiseren van een netwerk om zorgvragers heen en het werken in zelforganiserende teams. Mooie ontwikkelingen, maar ze verlangen andere vaardigheden van de zorgmedewerkers van de toekomst."

'Pak zélf de regie'
Volgens Van Kessel is er daarom onderwijs nodig waarin studenten skills ontwikkelen waarmee ze voortdurend kunnen meebewegen binnen die steeds veranderende zorgomgeving: "We stimuleren studenten daarom vooral om zélf de regie te pakken. Dat wordt in het werkveld van de toekomst immers ook steeds vaker van ze verwacht."

Goede afstemming
BBL-studenten werken bij erkende leerbedrijven en gaan gemiddeld een dag per week naar school. Ze leren vooral door een goede afstemming tussen de school en de praktijk, vertelt onderwijsmanager Erna Boeijen. "Als onderwijsinstelling moeten we daarop inspelen. Dat betekent: minder aanbod gestuurde lessen en méér onderwijs dat zich richt op de dingen waar studenten in de uitvoering tegenaan lopen. Op school kunnen studenten zich samen verdiepen In de leervragen die in de praktijk ontstaan. Zo pakken ze zelf de regie en bedenken ze oplossingen voor werkelijke vraagstukken. En dat is precies wat we met dit concept willen bereiken."

Meer berichten
Shopbox