Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel, tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de RAF toen zijn vliegtuig werd geraakt en hij overleed.
Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel, tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de RAF toen zijn vliegtuig werd geraakt en hij overleed.

Gezicht bij alle gesneuvelde Brabanders

REGIO - De twintigjarige Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel trad tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Britse Royal Air Force. Maar op 28 oktober 1941 sloeg het noodlot toe, zijn toestel werd geraakt, vloog in brand en hij overleed aan zijn verwondingen. Zo zijn er bijna 1.900 Brabantse militairen en verzetsstrijders tijdens oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog en alle volgende militaire conflicten gesneuveld. Het Brabants Historisch Informatie Centrum wil al deze gevallenen een gezicht geven. Daarbij roepen ze Brabanders van nu op om te helpen de lijst van gesneuvelden aan te vullen en te corrigeren.

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC dat najaar samen met de Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. Op dit moment heeft het BHIC op een voorlopige site www.brabantsegesneuvelden.nl bijna 1900 slachtoffers in beeld die een plaats in deze eregalerij zouden moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Op de voorlopige site staan de 1.900 oorlogsslachtoffers allemaal vermeld met de basisgegevens die bij het BHIC bekend zijn: naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats, rang, beroep en een aanduiding van de historische context waarin het slachtoffer geplaatst kan worden. Van ongeveer zeshonderd slachtoffers kan het informatiecentrum een foto laten zien.

Verhaal moet verteld worden
Op de definitieve eregalerij van Brabantse Gesneuvelden het BHIC zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een verhaal vereeuwigen, zodat men niet alleen namen herdenken, maar ook de personen erachter. Het waren immers op de eerste plaats mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plotseling aan het leven zijn ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook.

Om de Brabantse gesneuvelden zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, heeft het BHIC de hulp van alle nabestaanden en betrokkenen nodig. Het centrum heeft al verschillende openbare bronnen geraadpleegd, maar voor de meeste foto's en persoonlijke verhalen is het aangewezen op wat nabestaanden van familieleden, vrienden en andere betrokkenen over hen kunnen vertellen.

Beekmans, Bernardus
Bernard wordt op 12 oktober 1907 geboren in Best. Daar werkt hij als klompenmaker bij het bedrijf van zijn oom, maar hij dient ook twee jaar bij de Vrijwillige Landstorm in 's-Hertogenbosch. Aansluitend daarop vervult hij zijn dienstplicht als infanteriesoldaat aan de grens. Vanwege de toenemende oorlogsdreiging wordt eind augustus 1939 het Nederlandse leger gemobiliseerd. Samen met zijn grensbataljon wordt Bernard naar de Maas gezonden.

Wanneer de Duitsers op 10 mei 1940 daar de Maas oversteken, vlucht de bezetting van de kazemat, maar Bernard blijft als enige op zijn post en neemt de vijand onophoudelijk onder vuur, totdat de mitrailleur het door oververhitting begeeft. Daarna opent hij, vrijwel als laatste overgebleven verdediger van de linie, met zijn geweer het vuur op de binnentrekkende Duitsers.

Vier gevangengenomen Nederlandse soldaten worden door de Duitsers naar de kazemat gestuurd om Bernard tot overgave te dwingen. Hij blijkt dan al te zijn gesneuveld. Duitse soldaten die de Maas al eerder waren overgestoken, hadden de kazemat in de rug aangevallen en Bernard daarbij gedood. Hij is 32 jaar oud geworden. Vanwege zijn standvastigheid is Bernard postuum benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde.
(Bron: Heemkundekring Dye van Best)

Boogaard, van den, Marinus
Rinus wordt geboren op 16 april 1922 in Steenbergen. Samen met zijn oudere broer Jacobus zet hij zich tijdens de Duitse bezetting in voor het verzet. Zij sluiten zich aan bij de Ordedienst (OD) die zich tot taak stelt de orde te handhaven in Nederland zodra de Duitse bezetter is verdreven.

Op 4 september 1944 melden de broers zich met vijf vrijwilligers in het huis van boswachter Neefs op de Vloeiweide bij Rijsbergen. Als het geallieerde geschut vlak over de grens in België al goed hoorbaar is, wordt daar onder leiding van OD'er Paul Windhausen uit Breda een tijdelijke radiopost opgezet om de optrekkende bevrijders te ondersteunen. Met vijftien anderen gaan Rinus en Jacobus onderdeel uitmaken van de bewakingsploeg voor dit terrein. Juist op dat ogenblik stokt de geallieerde opmars. De aanvoerroutes door België zijn te lang geworden en de troepen uitgeput. In de streek rond de Vloeiweide wordt het met de dag gevaarlijker door de komst van Duitse eenheden die standhouden.

Uiteindelijk wordt de radiopost ontdekt. Op 4 oktober 1944 volgt een gewelddadige inval in de boswachterswoning. Rinus komt in het vuurgevecht om het leven op 22-jarige leeftijd. Ook Paul Windhausen, vier andere leden van de OD en vier leden van de familie Neefs worden gedood. Broer Jacobus wordt de volgende dag met zeven metgezellen geëxecuteerd op de Schietheide in het Mastbos bij Ginneken.
(Bron: Jaarboek De Oranjeboom 47, 1994)

Meer berichten
Shopbox