Foto: PR Annemieke de Groot

Duizendste patiënt meldt zich bij Q-support; compliment voor directeur De Groot

OSS - Q-support, de organisatie voor advies en begeleiding van Q-koortspatiënten, noteerde aan het begin van het nieuwe jaar de duizendste patiënt. "Fijn dat mensen ons nog steeds weten te vinden", zegt directeur Annemieke de Groot. "Ik beschouw dat ook als een compliment aan de organisatie en mijn team."

Q-support is sinds begin 2014 actief met advisering en begeleiding van Qkoortspatiënten. Aanvankelijk werd aangenomen dat zo'n driehonderd patiënten een beroep op de organisatie zouden doen. Inmiddels hebben dus duizend Q-koortspatiënten een beroep gedaan op Q-support voor een kort advies of voor een advies- en begeleidingstraject.

Directeur Annemieke de Groot, vindt het een bijzondere mijlpaal. "Het is een memorabel moment dat aandacht verdient. Het getal duizend staat symbool voor al die adviezen en een groot aantal intensieve begeleidingstrajecten. Het staat voor al die mensen die nog dagelijks een beroep op ons doen omdat ze ten gevolge van hun ziekte vastlopen. En voor professionals die ook blij zijn dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen. Maar het getal staat vooral symbool voor de grote impact van de Q-koortsepidemie. Vele malen groter dan in aanvang verondersteld. Gelukkig kunnen we dat gestalte geven binnen Q-support 2.0", stelt directeur De Groot vast.

Meer berichten