Bouwen aan toekomst

OSS - Zo'n 1.300 scholieren van verschillende middelbare scholen trokken dinsdag 6 februari langs bedrijven in de gemeente Oss tijdens de Jongerenbedrijvendag. Deze scholieren kiezen in het voorjaar een profiel dat zij in de bovenbouw willen volgen.

De Jongerenbedrijvendag vindt kort vóór deze keuze plaats en helpt de scholieren bij de bevestiging van deze keuze. Vandaar dat de jongeren zoveel mogelijk bedrijven of instellingen bezoeken, die passen bij hun voorgenomen profielkeuze.

Bezoek aan gemeente Oss
Twee groepen met scholieren, die mogelijk kiezen voor Natuur & Techniek, gingen met een van de ambtenaren langs bij bijzondere gebouwen en locaties in de stad. Hij gaf hen uitleg over het proces rondom de herontwikkeling van een bepaalde plek. Met een prijsvraag viel er een powerbank te verdienen.

De andere drie groepen, die mogelijk kiezen voor de Maatschappijprofielen, bleven in het gemeentehuis. Daar hoorden zij wat een gemeente doet en hoe het bestuur in elkaar steekt. Een rondleiding langs de kamers van de burgemeester en wethouders stond ook op het programma. De laatste groep had kort de gelegenheid met wethouder Kees van Geffen te praten over welke opleidingen en profielkeuzes nuttig zijn om bij de overheid aan de slag te gaan.

Meer berichten