Foto: Shutterstock

Gemeente verleidt eigenaren van centrumpanden tot ombouwen naar woning

OSS - De gemeente wil graag een bruisend centrum in Oss. Het centrum is daarom volgens de gemeente gebaat bij levendigheid en de aanwezigheid van voldoende inwoners in het stadshart. Daarom stimuleert Oss eigenaren van panden in het centrum om deze (deels) te verbouwen tot woonruimten. Daarvoor stelt de gemeente de stimuleringsregeling 'Wonen in het centrum' beschikbaar.

Pandeigenaren in het centrum kunnen bij de gemeente Oss subsidie aanvragen om hun winkel- of horecapand om te bouwen naar één of meer woonruimten. In het centrum-kerngebied gaat het om wonen boven winkels, in het centrum-randgebied geldt de regeling ook voor de begane grond. Het subsidiebedrag hangt onder andere af van het aantal en het type woonruimten en van de kosten voor de verbouwing.

Voorwaarden
De hoogte van de subsidie voor verbouw hangt ervan af of de woonruimte een eigen voordeur krijgt, en daarmee een zelfstandige woonruimte wordt, en de hoogte van de verbouwkosten. Bij een zelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal 20.000 euro per woonruimte en maximaal de helft van de kosten. Bij een onzelfstandige woonruimtes, zoals kamers, is de subsidie maximaal 2.500 euro per ruimte en maximaal de helft van de kosten. Verder is de subsidie maximaal 60.000 euro per pand en mogen er niet meer dan drie nieuwe woningen per bovenverdieping komen. Op de begane grond geldt een maximum van twee woningen.

Meer berichten