Dorpshuis 't Slotje in Herpen
Dorpshuis 't Slotje in Herpen

Werkgroep brengt bewoners 'Onder de pannen'

OSS - Een nieuwe werkgroep met de naam 'Oss Ontmoet? Onder de pannen!' gaat onderzoeken hoe mensen in de gemeente Oss makkelijker onderlinge ontmoetingen kunnen organiseren. De gemeente, BrabantZorg, ONS welzijn en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland werken daarvoor samen.

Volgens de gemeente verandert de samenleving; meer mensen met zorg en begeleiding wonen thuis en niet meer in instellingen. Dat verandert ook de behoefte aan spontaan ontmoeten van buurt- of dorpsgenoten; voor een praatje, een activiteit of een kopje koffie. In de gemeente Oss zijn verschillende bewonersgroepen actief, die het lastig vinden om een ontmoetingsplek te vinden.

In bijna elke kern of wijk van de gemeente Oss is een gemeenschapshuis of wijkcentrum. Lang niet altijd zijn deze ruimtes geschikt voor kleine bewonersgroepen. Dat komt omdat veel van deze ruimtes al verhuurd zijn aan verenigingen, of omdat ze te groot of te duur zijn voor zo'n bewonersgroep.

De werkgroep Oss Ontmoet? Onder de pannen! onderzoekt in 2018 voor alle kernen de behoefte en het aanbod voor spontaan ontmoeten. Dat levert Begin 2019 een overzicht op van de wensen en mogelijkheden en verschillende typen ontmoetingsplekken. De bestaande ontmoetingsplekken zijn meestal een mix: de broedplaats, het wijkbedrijf, de huiskamer en het zalencentrum. Uit die mogelijkheden kiest de werkgroep een passend aanbod per wijk, kern of buurt, maar ook om bestaande plekken aan te passen of nieuwe plekken te ontwikkelen.

Meer berichten