Het voer dat de dames van Maurice en Ankie van Erp eten, wordt uitvoerig geanalyseerd. Die data wordt vervolgens gebruikt om een uitgebalanceerd voedingspatroon voor de melkkoeien te ontwikkelen. Hoe dat gebeurt, zie je op Farmvlog #95 van Boerderij Stroobroek.
Het voer dat de dames van Maurice en Ankie van Erp eten, wordt uitvoerig geanalyseerd. Die data wordt vervolgens gebruikt om een uitgebalanceerd voedingspatroon voor de melkkoeien te ontwikkelen. Hoe dat gebeurt, zie je op Farmvlog #95 van Boerderij Stroobroek.

Farmvlogs vanuit Maren-Kessel over koeien en kansen

MAREN-KESSEL - Boerderij Stroobroek in Maren-Kessel is sinds kort een van de deelnemende bedrijven aan het project Koeien en Kansen. In dat project werken zestien Nederlandse melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen Universiteit en adviesdiensten aan een toekomst voor 'schone' melkers.

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en ZuivelNL, toetsen, evalueren en verbeteren deelnemers aan het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving in de praktijk. De melkveehouders voeren de maatregelen alvast door op hun bedrijf en toetsen die op inpasbaarheid binnen de melkveehouderijsector.

Boerderij Stroobroek is het melkveebedrijf van Maurice en Ankie van Erp in Maren-Kessel. Zij runnen hun bedrijf op rivierklei en melken 160 koeien in de polder tussen Oss en Den Bosch. Veel melkveehouders zijn van mening dat niet alleen techniek en economie belangrijk zijn voor de bedrijfsontwikkeling, maar dat er meer en meer rekening gehouden moet worden met de wensen vanuit de maatschappij. Burgers en consumenten laten vaker hun stem horen. Volgens de sector is het daarom goed om daar op een positieve manier op in te spelen. Te laten zien hoe de melkveehouder van de toekomst omgaat met milieu, dierenwelzijn, natuur en landschap. Veehouders beheren immers een groot deel van het Nederlandse landschap, terwijl ze grondstoffen maken voor producten over heel de wereld.

Koeien en Kansen-deelnemers Maurice en Ankie van Erp vinden het belangrijk dat de maatschappij een goed beeld krijgt van moderne melkveehouderij. Op een creatieve manier zoeken zij verbinding met burgers, consumenten, stedelingen via farmvlogs op YouTube. Maurice van Erp: "Op een modern melkveebedrijf zijn we veel bezig met data, innovaties, technologie, mooi om via dit project daadwerkelijk resultaten te zien. Met dit project hopen we ons verder te ontwikkelen in agrarisch ondernemerschap."

Vlogs volgen
De farmvlogs van Maurice en Ankie van Erp van Boerderij Stroobroek in Maren-Kessel zijn te volgen op YouTube, op het kanaal Vlog Boerderij Stroobroek. Meer informatie staat ook op de facebookpagina van Boerderij Stroobroek en de website van Koeien en Kansen.

Meer berichten