Voorafgaand aan de dodenherdenking in Oss is er een wandeling langs de Osse Struikelstenen, op plekken waar joden gewoond hebben.
Voorafgaand aan de dodenherdenking in Oss is er een wandeling langs de Osse Struikelstenen, op plekken waar joden gewoond hebben.

Dodenherdenking in de gemeente Oss met tocht langs struikelstenen

OSS - In verschillende kernen in de gemeente Oss is vrijdag 4 mei 2018 de jaarlijkse dodenherdenking. In Oss, Berghem, Geffen, Herpen, Maren-Kessel en Ravenstein worden kransen gelegd en is het om 20.00 uur twee minuten stil. Werkgroep Struikelstenen Oss houdt een wandeltocht langs een aantal Struikelstenen, voorafgaand aan de dodenherdenking.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet een beroep op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dat doet het comité onder de noemer 'Geef vrijheid door'. Het thema dit jaar is: 'Het Verzet'.

Oss
De herdenkingsbijeenkomst is van 19.00 tot 20.45 uur bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Aan de herdenking werken diverse groepen mee, zoals de Joodse gemeenschap, Henk Spoelstra van de Raad van Kerken, Oud-Mariniers, Oud-Militairen en Veteranen, leden van de gemeenteraad, het jeugdcollege, de jongerenraad, Oss Regenboogstad, COC, Angelo Schuurmans van Thuis in Oss, Stadsharmonie Oss KVA, leerlingen Brabant Talent van Stichting Oss Cultureel, het St. Sebastiaan Gilde Oss, het St. Lambertus gilde uit Huisseling, de Scoutinggroepen uit Oss, de Vrijwillige Brandweer en de jeugdbrandweer. De gastspreker dit jaar is de heer René Bastiaanse, historicus en directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Namens de gemeente Oss, is de burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans bij de herdenking aanwezig.

Berghem
In gemeenschapshuis De Berchplaets aan de Spoorstraat 3 is om 18.30 uur de herdenkingsdienst in Berghem, met medewerking van harmonie Concordia. Daarna is er een stille tocht naar het bevrijdingsmonument aan de Wilhelminasingel met speeches en kranslegging. Om 20.30 uur wordt er in de Berchplaets de oorlogsfilm 'The zookeepers wife' getoond, over Joodse kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Poolse dierentuin voor de nazi's verstopt werden. Een film die ook de jeugd moet aanspreken. de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Geffen
In Geffen begint om 19.00 uur een gebedsviering in de R.K. kerk Maria Magdalena. Om 19.45 uur is er een kranslegging bij het monument bij de kruising Veldstraat/Lambertusstraat. Na de ceremonie is er voor de aanwezigen gelegenheid tot het drinken van een kop koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Namens de gemeente Oss is wethouder Annemieke van de Ven bij deze herdenking aanwezig.

Herpen
In Herpen is er om om 19.00 uur een gebedsdienst in de kerk met Con Spirito. Aansluitend vindt bij het monument een korte herdenkingsplechtigheid plaats met muzikale omlijsting door muziekvereniging St. Hubertus uit Herpen. Na afloop van de plechtigheden is iedereen welkom voor een kop koffie of thee in de Heemkamer, Rogstraat 12 in Herpen. Namens de gemeente Oss is wethouder Johan van der Schoot aanwezig.

Maren-Kessel
In Maren-Kessel begint om 19.00 uur een herdenkingsdienst in en bij de H. Lambertuskerk. Ook dit jaar wordt de bijeenkomst ondersteund door koren uit de verschillende parochies, Het Gilde St. Lambertus, de Lithse Fanfare, kinderen uit de kern van Maren-Kessel en vertegenwoordigers van de gezamenlijke geloofsgemeenschap. Daarna is het mogelijk om bloemen te leggen bij de gedenksteen. Iedereen is welkom na afloop een kop koffie of thee te drinken in Cafe-Zaal De Sleutel.

Ravenstein
In Ravenstein start om 19.15 nabij het Raadhuis de stille tocht naar de oorlogsgraven op het kerkhof, onder begeleiding van het Sint Barbara Gilde. Daarna volgt een korte dienst op het kerkhof, waarna de stille tocht vervolgt naar het monument voor de gevallenen in de Marktstraat. Namens de gemeente Oss is wethouder Gé Wagemakers aanwezig in Ravenstein.

Omleidingen en protocol voor vlaggen
De gemeente Oss wil de verschillende plechtigheden ongestoord laten verlopen. Daarom zet ze diverse straten af. Daar waar nodig is, zijn omleidingen aangegeven. Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt, duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de 2 minuten stilte en wordt niet in top gehesen.

Struikelstenen
Voor de vijfde keer organiseert de Werkgroep Struikelstenen Oss een wandeltocht langs een aantal van de Struikelstenen, voorafgaand aan de dodenherdenking. De zuidelijke route gaat langs alle Struikelstenen ten zuiden van het spoor in Oss. De wandeltocht is zo gepland dat deze eindigt bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. De wandeling zal op tijd beëindigd zijn om mee te kunnen doen met de dodenherdenking. Dit jaar gaat de wandelroute langs 63 Struikelstenen op vijftien adressen.

De wandeling volgt route 4 uit het boek "Stilstaan bij de Struikelstenen in Oss" met uitzondering van twee adressen, die vorig jaar zijn aangedaan: Kromstraat 2 en Kortfoortstraat t/o 124 (voorheen nr. 195). De tocht vertrekt uiterlijk om 17.30 uur vanaf Mgr. van den Boerpark 6. Vervolgens lopen deelnemers via de Molenstraat (143), de Floraliastraat (3, 23, 49, 56 en 65) door de Rozenstraat (29) naar de Ridderstraat (41, 58, 29, 27 en 38). Het laatste stuk van de wandeling is door de Kortfoortstraat (46) en de Hescheweg (22) naar het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg (aankomst daar 18.45 uur).

Zitplaatsen
Aansluitend begint de dodenherdenking bij het oorlogsmonument om 19.00 uur. Vooral voor oudere deelnemers wordt een beperkt aantal stoelen gereserveerd bij het oorlogsmonument. Vooral voor oudere deelnemers wordt een beperkt aantal stoelen gereserveerd bij het oorlogsmonument.

Meer berichten