Foto: Thomas Segers

Samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas

REGIO - Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst 'Op weg naar een drinkbare Maas' in Den Bosch, waarbij tachtig koersbepalers aanwezig waren.

Mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst was Li An Phoa, die de afgelopen maanden van de bron van de Maas in Frankrijk tot de monding in Nederland heeft gewandeld om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van uiteenlopende partijen aanwezig voor wie een schone Maas van vitaal belang is.

Meer berichten