Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie

Ja voor Zonnepark in Heesch

HEESCH - De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark Achterste Groes in Heesch.

Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd. De gemeenteraad heeft meerdere varianten afgewogen. Het voorstel omvat ook een robuuste groene buffer aan de noordoostkant en aan de westkant. Hierdoor wordt het zonnepark aan het zicht onttrokken. In het gebied worden sloten aangelegd en verbreed.

Regionale samenwerking
Het ontwerp draagt bij aan de landschappelijke inpassing van het toekomstige bedrijventerrein Heesch West. Het zonnepark is een initiatief van de regionale samenwerking Heesch West. Hierin werken de gemeenten Bernheze, Oss en 's-Hertogenbosch samen. Met dit besluit van de gemeenteraad van Bernheze wordt de regionale samenwerking in staat gesteld het zonnepark te realiseren. Het is een belangrijk eerste resultaat voor de realisatie van de duurzaamheidsambities die Heesch West nastreeft. Vervolg Heesch West vraagt nu een omgevingsvergunning aan.

Inspraak 
Het college van Bernheze neemt na het zomerreces een ontwerpbesluit over de vergunningaanvraag. De gemeente Bernheze publiceert dit onder andere op de gemeentepagina's en op www.officielebekendmakingen.nl. Vervolgens wordt deze ter inzage gelegd en kunnen in deze periode van zes weken zienswijzen worden ingediend.

Meer berichten