Ad van Lokven en Geert Hanegraaf  zetten zich al decennia lang in voor Wadduwa Sri Lanka. Zondag 4 november is er een benefietconcert.
Ad van Lokven en Geert Hanegraaf zetten zich al decennia lang in voor Wadduwa Sri Lanka. Zondag 4 november is er een benefietconcert. (Foto: )

Muziek in Nuland als hulp voor Wadduwa in Sri Lanka

VINKEL/NULAND - Zangers Eric Baghuis, Robby Lee, Sander Luurssen, beatband Black Sell en koor Just Between uit Nuland. Ze staan allemaal al in de startblokken om er op zondag 4 november vanaf 13.30 uur in de feestzaal van Motel Nuland belangeloos een gezellig muziekfeest van te gaan maken met een benefietconcert en grote loterij voor Wadduwa Sri Lanka. Een stichting die zich onder aanvoering van Ad van Lokven en Geert Hanegraaf uit Vinkel al decennia lang inzet voor studenten, scholen, bejaarden, weeshuizen en gezinnen in genoemd land.

Door Wendy van Lijssel

Tijdens een vakantie in Sri Lanka, begin jaren 90, werden de intussen 68-jarige Ad van Lokven en 62-jarige Geert Hanegraaf niet alleen getroffen door de schoonheid van het land, maar ook door de armoede. Dusdanig dat de heren die al 38 jaar samen zijn, uit eigen middelen en met hulp van vrienden en bekenden, mensen uit Wadduwa financieel bij gingen staan.

Leven veranderd
De alles verwoestende tsunami in 2004 veranderde niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook dat van de heren. "We zijn ter plekke gegaan om hulp te bieden en Stichting Wadduwa Sri Lanka werd opgericht. Ons leven is vanaf dat moment 180 graden veranderd. We gaven ons reguliere leven op en wonen vanaf dat moment beurtelings in Sri Lanka en Vinkel", melden de mannen.

Om te beginnen richtte Wadduwa zich op de wederopbouw en noodhulp. Er werden voedselpakketten verstrekt, schoolspullen, vissersnetten en allerlei basisbehoeftes georganiseerd. Na jaren van 'wederopbouw' werd begonnen om studiebeurzen te verlenen aan jonge mensen. "Dat zorgt ervoor dat kansarme jongeren de mogelijkheid krijgen uiteindelijk een bestaan op te bouwen en aansluitend zelf hun steentje bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het land", aldus de heren.

Studie, computers en sanitair
Dankzij donaties en hulp van sponsoren hebben intussen al ruim 250 studenten een studiebeurs gevolgd. Na aanmelding van een student onderzoeken Ad en Geert, of klopt wat vertelt wordt en zo ja, komt iemand in aanmerking. Momenteel zijn er 38 studenten die gesteund worden. Het is echter niet het enige. "Voor een aantal gezinnen die na de tsunami niets meer hadden, hebben we huizen gebouwd. We ondersteunen onderwijsprojecten door het inrichten van bijvoorbeeld een computerlokaal, maar ook door het bouwen van sanitair. Omdat er een gebrek is aan eten en medicijnen ondersteunen we maandelijks ook een bejaarden- en meisjesweeshuis ", vertellen Ad en Geert.

Benefietconcert
Om geld in te zamelen wordt in Nederland jaarlijks een benefietconcert georganiseerd ten bate van Stichting Wadduwa Sri Lanka. Diverse artiesten, een band en koor treden zondag 4 november vanaf 13.30 uur belangeloos op. Verder is er met hulp van plaatselijke ondernemers een grote loterij. Kaartjes kosten 7,50 euro en inclusief buffet 26,50 europ en zijn te koop bij bekende verkooppunten in de regio en info@wadduwa.nl of jetdeveer@live.nl.

Meer berichten