Foto:

Sportmaat voor Werkdaad krijgt landelijke erkenning

Sportmaat voor Werkdaad van het Sport Expertise Centrumin Oss is voortaan 1 van de 2 arbeidsreïntegratietrajecten in Nederland met een landelijke erkenning.

OSS - Sport en bewegen vervult een belangrijke rol in arbeidsreïntegratie. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen rondom werk, inkomen en participatie van hun burgers. Sport en bewegen kan hier een belangrijke rol in vervullen. Het Sport Expertise Centrum heeft in samenwerking met de gemeente Oss het sport- en arbeidsreïntegratietraject 'Sportmaat voor Werkdaad' ontwikkeld en laten toetsen door het Kenniscentrum Sport (de nieuwe NISB). Deze module is nu als 1 van de 2 modules in heel Nederland erkend met een niveau 2 status.

Kenniscentrum Sport heeft de opdracht erkende sport- en beweeginterventies te verzamelen en te verspreiden. Dit gebeurt mede met de database sport- en beweeginterventies.

Met het erkenningstraject voor interventies draagt Kenniscentrum Sport bij aan de kwaliteitsverbetering van de sport- en beweegsector in Nederland. Informatie over de kwaliteit en effectiviteit van interventies is belangrijk voor gebruikers zoals de GGD, GGZ-instellingen, gemeenten, thuiszorg en zorgverzekeraars. Door de erkenningsstatus kunnen andere partijen zien wat écht werkt, wetende dat dit getoetst is.

"We zijn als gemeente trots dat we dit in zo'n korte tijd hebben gerealiseerd,'' zegt Kees van Geffen, wethouder Sport en Werk & Inkomen. "Door mensen met een afstand op de arbeidsmarkt letterlijk in beweging te zetten worden ze gestimuleerd om ook mentaal in beweging te komen en klimmen ze de participatieladder weer op."

"Ik voel me sterker, gezonder en heb overdag meer energie. Ik hoef in de middag niet eens meer een dutje te doen," aldus een deelnemer. Naast structurele beweegactiviteiten krijgen de deelnemers coaching van een Psychomotorische Therapeut waarbij ze o.a. meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Meer berichten