Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie (Foto: Debby Koehorst)

Coaches in strijd jongerenoverlast

OSS - Buurtcoaches zijn vanaf donderdag 8 november het nieuwe wapen in de strijd tegen overlast door jongeren. De gemeente wil zo veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren, door jongeren op eventueel hinderlijk gedrag aan te spreken.

De straatcoaches maken contact met de jongeren en waar nodig ook met de ouders. Ook zijn ze aanspreekpunt voor bewoners. Het doel van deze straatbewakers is het voorkomen en oplossen van overlast door jongeren. Samen met de gemeente, politie en jongerenwerk willen de straatcoaches de wijken en kernen nog veiliger en leefbaarder maken. De straatcoaches zijn gewend om met jongeren om te gaan maar hebben ook een achtergrond in de beveiliging en/of jeugdzorg. Zij gaan vooral in de avonduren de straat op, omdat de jongeren er dan zijn. De straatcoaches hebben korte lijntjes met ondernemers, professionals, vrijwilligers en scholen. Ze zijn herkenbaar aan hun straatcoachkleding.

Meer berichten