Podiumbijeenkomst; Oss op een zeepkist

OSS - Om inwoners en belanghebbenden te informeren over bestuurlijke ontwikkelingen in de gemeente, houdt Oss van tijd tot tijd een podiumbijeenkomst op het gemeentehuis. De volgende podiumbijeenkomst van de gemeente Oss gaat donderdag 22 november over co-creatie, maatschappelijk vastgoed, Agrifood Capital, een nieuw MFA Oss Noordwest en de toekomst van het Walkwartier.

In de Raadzaal trapt de podiumbijeenkomst om 19.00 uur af met het onderwerp 'co-creatie'. De gemeente Oss ziet zichzelf graag als een netwerkorganisatie die open staat voor inbreng van inwoners. In een gesprek over het samenwerken met 'gewone' Ossenaren worden verschillende voorbeelden aangehaald, zoals de Burgerbegroting, de Voorzieningenkaarten, Proeftuin De Ruwaard, Zelfbeheer in de openbare ruimte en Landerij VanTosse.

Verder op het programma van dit onderdeel staat de bewoners-ambtenaren-lab, waarbij ambtenaren en inwoners om tafel gaan om van elkaar te leren hoe burgerinitiatieven het beste kunnen worden opgepakt. De ervaringen worden bij deze presentatie gedeeld.

Wijkcentra in nood
Tegelijkertijd is er in de Anton Jurgenszaal op het gemeentehuis een podiumpresentatie over maatschappelijk vastgoed. Oss heeft maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, wijk- en dorpscentra en sportzalen in eigendom. De afdeling vastgoedmanagement vertelt over het beheren en financieren van deze gebouwen. Urgent daarbij is de exploitatie van wijk- en dorpscentra. Volgens Oss staat die steeds meer onder druk, zowel organisatorisch als financieel. Een aantal wijk- en dorpshuizen kunnen zonder ondersteunende hulp vanuit de gemeente niet optimaal functioneren. Voor de lange termijn zien we dat, als we niets ondernemen, het aantal aandachtexploitaties toe zal nemen.

Na de pauze begint in de Raadzaal om 20.00 uur de podiumpresentatie over Agrifood Capital, de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs in Noordoost-Brabant. Vertegenwoordigers van die partijen vertellen over de vruchten die deze samenwerking in Oss zichtbaar afwerpt.

MFA Oss Noordwest
Uit de voorzieningenkaart Oss Noordwest kwam naar voren dat wijkcentrum de Hille en wijkcentrum De Bonte Hoef willen samengaan in één wijkcentrum. Ook scouting Ussen is op zoek naar een nieuwe locatie, want hun bestaande locatie is sterk verouderd. Die drie partijen werken nu samen met Oss aan het (ver)bouwen van een nieuwe MFA Oss Noordwest. In deze presentatie vertellen ze over het proces en laten ze een voorlopig ontwerp zien.

Tot slot staat om 21.00 uur de toelichting van het ontwerp van het Walkwartier op de rol. Bouwer en architecten hebben een voorlopig ontwerp gemaakt en lichten die in de Raadzaal toe.

Meer berichten