Dat de zomer voorbij is, betekent niet dat ook de droogte ten einde is. Nog steeds kampt het waterschap Aa en Maas met een watertekort. Daarom houdt het waterschap water vast door de stuwen hoog te houden.
Dat de zomer voorbij is, betekent niet dat ook de droogte ten einde is. Nog steeds kampt het waterschap Aa en Maas met een watertekort. Daarom houdt het waterschap water vast door de stuwen hoog te houden. (Foto: )

Stuwen hoger dan ooit; water hard nodig

REGIO - De stuwen in waterlopen met voldoende water in Oost-Brabant staan hoger dan ooit tevoren. Met die onorthodoxe maatregel probeert waterschap Aa en Maas de hoeveelheid water in haar beheergebied maximaal vast te houden.

"We houden het water vast en verdelen het zodat het de grond in kan zakken en zo het grondwater en het oppervlaktewater in sloten en beken aanvult", licht dijkgraaf Lambert Verheijen de maatregel toe. "Door de stuwen zo hoog te zetten, nemen we bewust het risico dat als het ineens heel hard gaat regenen er land onder water kan komen te staan. Als we het niet doen, bestaat de kans dat we agrariërs volgend voorjaar moeten verbieden hun grasland te beregenen met grondwater. En wie weet leidt dat, zeker als het droog blijft, aan het eind van de zomer tot tegenvallende oogsten."

Automatisch
"We willen geen natte voeten en zeker geen beregeningsverbod in het voorjaar", stelt Verheijen. "Dus doen we er alles aan om deze risico's te voorkomen', stelt Verheijen. "We houden de weerssituatie goed in de gaten en zetten meteen de stuwen lager als dat nodig is." Het waterschap heeft een aantal geautomatiseerde stuwen. Mocht het ineens heel hard gaat regenen en het water in een beek of sloot stijgt snel, dan gaan ze automatisch omlaag. De overige stuwen zijn zo afgesteld dat er bij hevige regenval niet direct veel wateroverlast ontstaat.

Veel te droog
Normaal valt er tussen 1 november en 1 april zo'n 310 millimeter regen, tot nu toe is dat maar 18 millimeter. De verwachting is dat het zeker de komende tien dagen zo blijft. En in september en oktober is minder dan de helft van de normale hoeveelheid neerslag gevallen. Nog steeds staat de helft van de waterlopen in Oost-Brabant droog. De dijkgraaf: "Er moet zeker nog zo'n 310 millimeter regen vallen en het zal er om spannen of de grondwaterstand volgend voorjaar op het gewenste niveau is." Dan gaan agrariërs weer aan de slag op hun land en hebben ze water nodig. "Het blijft koffiedik kijken en het weer hebben we niet in de hand, maar met de huidige omstandigheden is de kans 50/50 dat er een beregeningsverbod komt."

Regen is zegen
Terwijl eind mei grote delen van Nederland te kampen hadden met zware regen- en onweersbuien, was het in het grootste deel van Oost-Brabant al droog. Daarom heeft Aa en Maas al eind juni een beregeningsverbod voor oppervlaktewater ingesteld dat nog steeds van kracht is. En nog steeds is het in grote delen van het gebied te droog. "Het is hopen op heel veel regen", aldus dijkgraaf Verheijen.

Meer berichten