Faunabeheer is een onderdeel van gemeentegrens-overschrijdend natuurbeheer, de nieuwe WBE Groot-Maashorst gaat daarvoor zorgen.
Faunabeheer is een onderdeel van gemeentegrens-overschrijdend natuurbeheer, de nieuwe WBE Groot-Maashorst gaat daarvoor zorgen. (Foto: )

Van vier Maashorsten terug naar één

REGIO - Vier lokale wildbeheereenheden die de flora en fauna van de Maashorst bestieren, zijn het afgelopen jaar gefuseerd tot één organisatie. De verenigingen Heesch, Nistelrode, ZUVO en Maashorst vormen als Wildbeheereenheid Groot Maashorst één organisatie met meer bestuurlijke slagkracht. En dat was nodig, vertelt de nieuwe voorzitter Peters.

De fusie is een resultaat van de nieuwe Wet Natuurbescherming die een minimumeis van 5000 hectare stelt aan het werkgebied van een wildbeheereenheid. Ook de toegenomen administratie en registratie voor de deelnemende vrijwilligers vraagt om samenwerking. Volgens de nieuwe wildbeheereenheid (WBE) beslaat het nieuwe werkgebied van de wildbeheereenheid Groot Maashorst nu bijna 16.000 hectare. De vereniging telt in de nieuwe vorm 127 leden.

Voorzitter Peters is blij met de fusie: "Wij zien dat er een groot beroep wordt gedaan door de overheid op de vrijwillige inzet van bestuurders. Vier aparte wildbeheereenheden moeten elk deze bestuurscapaciteit kunnen leveren. Nu deze vier gefuseerd zijn, kunnen we veel effectiever werken, waardoor er ook tijd kan uitgaan naar andere activiteiten als voorlichting, faunaschademeldingen, ogen in het veld en tellingen."

Uniform beleid
In 2009 heeft het Natuurplan Maashorst het levenslicht gezien. Een plan om bos en natuurterreinen in de gemeenten Oss-Uden-Landerd-Heesch en Nistelrode samen te voegen tot een groot natuurgebied met één uniform beleid ten aanzien van beheer. Faunabeheer is een niet weg te denken onderdeel van een gemeentegrens-overschrijdend natuurbeheer. En vraagt dus ook een intensieve samenwerking van de betrokken wildbeheereenheid Groot-Maashorst. Tegelijk wil het nieuwe bestuur kennismaken met vertegenwoordigers van SBB, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Waterschap, Provincie en wethouders in haar gemeentes.

WBE's beheren de natuur
Nederland kent driehonderd wildbeheereenheden. Wildbeheereenheden zijn onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking met haar leden. De wildbeheereenheid is het eerste aanspreekpunt bij vragen over alle facetten rond wild/faunabeheer in een bepaald gebied. In 2018 is de WBE betrokken geweest bij meer dan zestig meldingen voor het afhandelen van aanrijdingen met reeën en dassen.

Schade aan gewas 
De WBE wil het belang van schademeldingen benadrukken. Volgens de eenheid is er bij de overheid nog geen goede regeling voor vergoeding aan de grondeigenaren van schade aan landbouwgewassen en is die regeling nog te veel gekoppeld aan lastige procedures en voorwaarden. Soorten zoals kraaien, ganzen, dassen, konijnen kunnen flinke schade aan gewassen veroorzaken. Om een goed beeld van die schade te krijgen is het van belang dat alle faunaschade ook gemeld en geregistreerd wordt. De WBE kan daarbij helpen.

Goed voor kwaliteit
Volgens voorzitter Peters kan een goed, lokaal wildbeheer met betrokken vrijwilligers de kwaliteit van het buitengebied ten goede komen: "Onder meer ook door extra mogelijkheden voor toezicht, want faunabeheer is onze primaire doelstelling. Verder blijven we investeren in landschapsbeheer. Het bestuur van WBE Groot Maashorst bestaat uit: zeven personen. Het werkgebied is: Reek, Schaijk, Zeeland, Nistelrode, Uden en Heesch en omvat de gemeentes Landerd, Uden en Bernheze."

Meer berichten