Leerlingen aan het werk.
Leerlingen aan het werk. (Foto: Ruud vd Wiel)

Titus Tussenjaar voor 'bijna-brugklasser'

OSS - School voor voortgezet onderwijs TBL start met ingang van komend schooljaar met het Titus Tussenjaar. Dat is een leerjaar dat is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn aan de stap naar de brugklas.

Deze leerlingen hebben volgens TBL vwo-capaciteiten maar moeten zich bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak of komen studievaardigheden te kort. Soms hebben deze leerlingen al een klas overgeslagen op de basisschool maar zijn ze nog te jong om de overstap naar de middelbare school te maken. Voor deze leerlingen biedt een tussenjaar de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling waardoor ze het schooljaar daarna de overstap naar de brugklas wel kunnen maken.

Geen druk
Een groep in het tussenjaar zal bestaan uit twaalf tot vijftien leerlingen, die intensief worden begeleid. Lestijden en pauzes zijn hetzelfde als dat van de leerlingen van het TBL. Op het programma staan vakken als Nederlands, wiskunde en Engels maar er is ook alle ruimte zijn voor eigen leerdoelen van de leerlingen en studievaardigheden. Druk om te presteren is er niet maar in alle rust kunnen de leerlingen worden voorbereid op de instroom in de brugklas. De komende maanden worden gebruik om het dagelijks rooster van het tussenjaar vorm te geven.

Met dit tussenjaar wil TBL passend onderwijs aanbieden aan meer- en hoogbegaafde kinderen in de regio.

Meer berichten