Foto: Rene van Sijes
Stadsdichter

Stadsgedicht door Kitty Schaap: Gedichtenweek

Gedichtenweek

Week van stampen en zwoegen,
van ploegen in archieven,
van dichten en plichten,
van optreden, van voordragen,
van stamelen en je tong breken,
van podia beklimmen, van wachten,
van trachten het publiek te behagen,
van zingen en swingen, van prevelen,
van sneuvelen en weer opstaan,
van applaus in ontvangst nemen,
van staande ovaties en lovende woorden,
van met zijn allen de schouders eronder,
van genieten en verlangen naar volgend jaar.

Door Kitty Schaap, stadsdichter van Oss. Ook in Oss vierde men de landelijke Poëzieweek.

Meer berichten