Gerrit bij een van zijn ruim honderd koeien. Volgens de Osse agrariër is veehouderij een kwestie van balans tussen efficiëntie en dierenwelzijn.
Gerrit bij een van zijn ruim honderd koeien. Volgens de Osse agrariër is veehouderij een kwestie van balans tussen efficiëntie en dierenwelzijn. (Foto: )

Boeren met verantwoorde veehouderij

OSS - Aan de Heihoekstraat aan de rand van Oss hebben de Van Bergens al 100 jaar een agrarisch bedrijf. De opa van Gerrit van Bergen begon er een eeuw geleden met een gemengd bedrijf en hield kippen, varkens, melkkoeien en paarden. Verder lag er akkerland waarop hij granen en aardappelen verbouwde. Gerrit boert er nu 35 jaar en runt een veehouderij met 110 koeien en 350 fokzeugen. Aan de keukentafel praat Gerrit (57) met passie over zijn werk en het imago van de landbouw en veeteelt in het algemeen.

Door Dick Hubertus

De sector krijgt tegenwoordig veel kritiek als het gaat over mestoverschotten, gebruik van antibiotica, stankoverlast, uitstoot van Co2 en fijn stof, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en dierenwelzijn. Gerrit legt uit: "Wij boeren werken elke dag heel hard om veilig en goed voedsel te produceren. Het is ons vak om er voor te zorgen dat er voor iedereen elke dag te eten is. Wij gaan in ons bedrijf efficiënt om met grondstoffen en hebben een lage Co2 uitstoot. We leveren een uniforme kwaliteit en gaan bewust om met meststoffen voor de landbouwgrond. We gebruiken zo veel mogelijk organische stof zoals stro en dierlijke mest."

Efficiëntie is de sleutel
"Mest heb je nu eenmaal nodig en dat moet je op een juiste manier in de bodem kunnen en mogen inbrengen. Over de regelgeving kun je je wel heel erg druk maken, totdat je er onderhand depressief van wordt, maar hoe efficiënter je met alles omgaat hoe minder grond je nodig hebt en des te geringer de negatieve milieueffecten. Neem onze varkens. Daar wordt echt alles van gebruikt en gaat niets verloren. Wij Nederlanders willen alleen de lekkerste stukjes zoals varkenshaas, maar de oren, de staart, de poten en de buik gaan naar Azië omdat ze daar een delicatesse zijn. "Ter illustratie toont Gerrit een boek waarin 185 producten worden beschreven die ook van varkens worden gemaakt, van cosmetica, sloffen tot verf.

Imago
Over de kritiek in de media op de sector zegt Gerrit: "Wij moeten ons inderdaad nog wel eens verdedigen. Het lijkt er soms op dat het nieuws zodanig wordt geframed dat alles wat wij doen fout is. Ik durf echter te zeggen dat ik mijn vee naar eer en geweten behandel en er 24/7 goed voor zorg. Ik vind het nog steeds mooi om met grond, water en lucht via vee, hoogwaardige en veilige voeding te maken. Uitsluitend biologisch werken is onmogelijk. Je zou dan zes keer het aardoppervlak nodig hebben om iedereen te voeden."

Veilig voedsel
Pratend met Gerrit van Bergen wordt duidelijk dat er in de landbouw en veeteelt veel ontwikkelingen gaande zijn. Een ervan is het terugdringen van antibiotica. Gerrit vertelt: "Door sensoren die aan de dieren verbonden zijn kun je al een aantal dagen van te voren voorspellen wanneer een dier ziek wordt. De sensoren meten immers verschillende lichaamsfuncties, waaronder de lichaamstemperatuur. Hierdoor kun je tijdig ingrijpen en gebruiken we nog nauwelijks antibiotica. Wat betreft verantwoorde veeteelt is Denemarken een gidsland. Nederland doet er echter nauwelijks voor onder. In de rest van de landen is het duidelijk minder. Wij produceren hier heel veilig voedsel. Je moet de balans zien te vinden tussen efficiëntie en dierenwelzijn."

Lage prijzen
Dat de prijzen die wij voor onze producten krijgen laag zijn komt door de Jumbo's van deze wereld voor wie onze producten inwisselbaar zijn voor producten uit het buitenland met de kwaliteitseisen van dat land. Ondanks dat doe ik nog steeds met veel plezier mijn werk. Het ergste wat me zou kunnen overkomen is brand. Machines zijn te vervangen, maar het lot van mens en dier zou ik vreselijk vinden."

Meer berichten