Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie

Ook Voedselbank Oss ziet vraag stijgen

OSS - In 2018 is het aantal klanten van de Voedselbank in Oss met ongeveer 10 procent toegenomen. Aan het eind van het jaar werden wekelijks iets meer dan tweehonderd voedselpakketten verstrekt vanuit de locatie aan de Rossinistraat.

De stijging is hoger dan het landelijk gemiddelde, waar de stijging van het aantal klanten 6 procent is. Gemiddeld krijgen de klanten tussen de dertig en vijfendertig producten mee, waarmee een waarde is vertegenwoordigd van 50 euro per pakket. Het aantal vrijwilligers dat dit in Oss regelt, is ook gegroeid. Wekelijks zijn 58 vrijwilligers in de weer om het mogelijk te maken.

Ruimere criteria
De groei van het aantal klanten is mede tot stand gekomen door de verruiming van de toelatingscriteria, die landelijk zijn vastgesteld. Ook raakt de Voedselbank voor Oss en Omgeving meer en meer bekend en weten zodoende meer mensen de weg naar de voedselhulp te vinden.

Verder ziet de Voedselbank voor Oss en Omgeving dat meer 50-plussers een beroep doen op de Voedselbank en ook het aantal alleenstaanden steeg relatief meer dan de meer-persoonshuishoudens. Met name de groep ouderen lijkt volgens de Voedselbank niet te profiteren van de groeiende economie in Nederland. Daarmee loopt de Voedselbank in Oss weer wel in lijn met de landelijke cijfers.

Aantal vrijwilligers stijgt mee
Landelijk groeide het klantenbestand van de Voedselbank met 6 procent. Er werd meer voedsel ingezameld en daarmee gered van vernietiging. Gemiddeld kregen klanten wekelijks 26 producten, met een waarde van 43 euro mee naar huis. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakt, is met 6 procent gegroeid tot 11.700.

Meer alleenstaanden
Aan het begin van 2018 werden de toelatingsnormen bij de voedselbanken verder verruimd na een eerste stap daartoe in 2017. Dit leidde in het afgelopen jaar, in tegenstelling tot voorgaand jaar, wel tot een flinke groei. Het totaal aantal mensen dat voedsel ontving nam toe tot 140.000. De samenstelling van het klantenbestand veranderde. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen. Voedselbanken zien meer 50-plussers een beroep doen op voedselhulp. Voedselbanken werken volgens het stramien 'geen pakket zonder traject'. Dat bleek ook in 2018 succesvol, want meer dan de helft van de klanten was binnen een jaar weg en weer zelfredzaam.

Meer vlees
Onderdeel van de missie van de voedselbanken is dat voedsel ingezameld wordt dat anders vernietigd zou worden. Vorig jaar deelden de voedselbanken wekelijks gemiddeld 26 producten (consumenteneenheden) uit. Klanten ontvangen steeds vaker vlees waardoor ook de waarde van een wekelijks voedselpakket inmiddels gemiddeld 43 euro bedraagt. Daarbij zijn er wel grote landelijke verschillen. Op jaarbasis delen de voedselbanken voedsel uit met een geschatte totaal waarde van 74 miljoen euro.

Meer berichten