Boeren die een rand zoals deze om hun perceel aanleggen, helpen daarmee tientallen vogels, zoogdieren en insecten aan voedsel en onderdak.
Boeren die een rand zoals deze om hun perceel aanleggen, helpen daarmee tientallen vogels, zoogdieren en insecten aan voedsel en onderdak. (Foto: )

Agrarisch natuurbeheer slaat aan, boeren gaan voor biodiversiteit

REGIO - Ruim vijftig belangstellende boeren kwamen onlangs naar Café 't Oventje in Zeeland om uitleg te krijgen over natuurbeheer op hun boerenland. Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant hield die bijeenkomst om verschillende dier- en plantensoorten meer levenskans te geven op de landerijen in noordoost-Brabant en biodiversiteit daar te vergroten.

Veldmedewerker Jan Ottens van Collectief ANB Oost Brabant gaf tips over aanleg en randenbeheer. Hij legde aan de agrariërs uit hoe ze een mooie rand om hun percelen krijgen, die op natuurvriendelijke manier leefgebied geeft aan plant en dier. Ottens leerde ze voorkomen dat ongewenste kruiden gaan overheersen en ging onder andere in op grondbewerking, tijd van zaaien en het onderhoud van zo'n natuurvriendelijke rand.

Boeren enthousiast
Aan de grote opkomst leidt ANB Oost Brabant af dat er behoefte is aan deze kennis. Deze materie is nieuw voor veel boeren, die desalniettemin graag de moeite willen nemen om hun grond natuurvriendelijker in te richten. Marco Renes (soortenbeschermer bij Brabants Landschap) liet met foto's en video's zien welke (bedreigde) diersoorten er van oudsher op het boerenerf thuishoren. Hij liet zien hoe de gele kwikstaart, de grutto, de wulp en de kievit hun nestje maken en hun jongen grootbrengen. Dat maakte de aanwezige boeren enthousiast om met agrarisch natuurbeheer aan de slag te gaan.

Plas-dras
Die agrariërs kunnen in kansrijke gebieden met subsidie de akker-en weidevogels helpen. Er zijn speciale pakketten waarmee de boer en de veldmedewerker een optimaal plan maken. Een mix aan pakketten zorgt voor veel variatie en daarmee een forse toename aan biodiversiteit. Inmiddels zijn er Oost-Brabant ruim tweehonderd boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen en zij brengen gezamenlijk zo'n 2.500 hectare in, zo'n vierduizend voetbalvelden. Speciale pakketten zijn er voor kieviten, leeuweriken, patrijzen, kevers en bijen. Een praktische voorbeeld van agrarisch natuurbeheer is de 'plas-dras', waarbij boeren een akker onder water zetten. Daar komen zwermen weidevogels op af om voedsel te zoeken, te baltsen en te broeden.

Informatiepaneel
Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen en willen laten zien dat ze biodiversiteit serieus nemen, kunnen bij Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant een informatiepaneel bestellen. Daarmee kunnen ze aan voorbijgangers laten zien welk werk ze verrichten en hoe trots ze zijn op de toename van weide- en akkervogels, kleine zoogdieren, bijen en andere insecten op hun akkers.

Al deze activiteiten komen voort uit een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 in werking trad. Kern van het nieuwe stelsel is een streekgerichte benadering in kansrijke leefgebieden, door de provincie aangewezen. Er zijn drie Brabantse collectieven: West-, Midden-, en Oost-Brabant. Meer informatie daarover staat op de website www.anbbrabant.nl.

Meer berichten