Foto:

Stadsgedicht Han Jansen: BB'er

BB'er

Op het rode rijwiel zwoegde zij door weer en wind

een Bekende Bergse op zoek naar klein nieuws

met een ander geluid.

Stad en dorp waren haar speeltuin, haar visvijver.

In straten geplaveid met rozen, soms keien of punaises

in luchten vaak blauw en zonnig, soms onweersdonker

lagen de verzen, met geluk, met ongemak of met pijn.

Zij raapte ze op, gaf het iedereen mee

in mooie, heldere woorden

altijd raak en met smaak, nooit met venijn.

Drie lange speelse jaren, week in en week uit

zijn over, voorbij - vóór haar ligt de nieuwe tijd.

Han Jansen, Stadsdichter van Oss. In zijn eerste Stadsgedicht brengt Han een ode aan zijn voorganger.

Meer berichten