Foto:

Stadsgedicht door Han Jansen: Stofjes Spotten

Stofjes spotten

Honderden leergierigen bevolkten het centrum

mobiel onbereikbaar door een bijzondere app

overgewaaid van over de zuidgrens

naar het chemisch bolwerk van weleer

op zoek naar elementen als zuurstof en water

maar mogelijk zelfs naar zilver of goud

wat let je om al spelend te dromen en niet

in de schoolbank maar buiten op het plein

Han Jansen, Stadsdichter van Oss. Na Antwerpen is Oss de tweede stad waar het spel ResourCity Game is geïntroduceerd.

Meer berichten