Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie (Foto: )

Lente, dus Oss in actie tegen de eikenprocessierups

OSS - Eikenbomen vormen in de maanden mei, juni en juli dankbare nestplaatsen voor de larven van de eikenprocessievlinder. Beter bekend als eikenprocessierups zorgen die larven voor overlast, als ze brandhaartjes door de wind laten meevoeren die op ogen of huid terecht komen. De gemeentes Oss, Bernheze en Landerd bestrijden de rups om dat te voorkomen.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes in eikenbomen legt. De rups is te herkennen aan zijn sterke beharing, de bron van overlast aan huid, ogen of luchtwegen. Wie ermee in aanraking komt, moet niet krabben of wrijven maar de huid afspoelen met water. De klachten verdwijnen in de meeste gevallen vanzelf na enkele dagen of weken. Als de klachten zoals braken of koorts erg hevig zijn of niet snel overgaan, dient de huisarts te worden bezocht. Meer info over de allergische reactie op de eikenprocessierups staat op de website van GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl.

Bestrijding
De gemeente Oss bestrijdt rupsen langs doorgaande wegen en fietspaden en op plaatsen waar veel mensen komen. Oss kiest voor het bestrijden van de rups door het spuiten met een biologisch middel, die niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Het middel kan een allergische reactie veroorzaken, dus de gemeente vraagt inwoners om uit de buurt van de bestrijdingswerkzaamheden te blijven. In bos- en natuurgebieden worden de nesten van de eikenprocessierups niet bestreden.

Vermijd contact
Wie in de eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, moet de rupsen niet zelf bestrijden maar een deskundig bedrijf inschakelen. Wie in het openbaar gebied een boom ziet met de eikenprocessierups, kan contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) via 0317-419660 of info@kad.nl. Het KAD verzamelt de meldingen en geeft dit door aan de gemeente voor het bestrijden van de rups in de openbare ruimte. Probeer direct contact met rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten zoveel mogelijk te vermijden. Wie een natuurgebied bezoekt, kan het beste de hals, armen en benen goed bedekken en niet op de grond zitten.

Meer berichten