Foto: Shutterstock

Doneergelden treinongeval uitgekeerd

OSS - Na het dramatische treinongeluk met de elektrische bakfiets op donderdag 20 september vorig jaar werden er voor nabestaanden en slachtoffers diverse doneeracties georganiseerd. Om te zorgen dat het geld van die donaties op de juiste plek terecht komt, is Stichting Treinongeval Oss opgericht, in overleg met de gemeente Oss en de initiatiefnemer van de landelijk donatieactie Nick Nietveld. Het geld van de donaties is voor de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk en is inmiddels uitgekeerd.

Het stichtingsbestuur heeft gesproken met de woordvoerders van de vier getroffen families. De families waarderen het enorm waarop iedereen uit directe omgeving en uit heel Nederland heeft meegeleefd met het ongeval. De gesprekken zijn goed verlopen en de families gaven er de voorkeur aan de doneergelden te verdelen over de slachtoffers van het treinongeval. Het totaalbedrag voor die verdeling bedraagt 258.000 euro. Daarmee geeft Stichting Treinongeval Oss het meest gericht invulling aan haar doelstelling: de doneergelden toekennen

Initiatiefnemer
Nick Nietveld was initiatiefnemer van de grootste doneeractie. "Ik voelde me net als velen machteloos en emotioneel geraakt door het ongeval", vertelt hij. "Ik wilde de families op financieel gebied helpen en heb daarom de donatie-actie opgezet. Martin Luther King zei ooit eens: 'Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen.' Heel fijn dat er zoveel hulp was. Hartelijk dank aan de leden van de stichting, de donateurs, hulpverlening, gemeente Oss en andere initiatieven."

"De donatieactie is een mooi initiatief van Nick Nietveld", zegt Arno Smits, voorzitter van Stichting Treinongeval Oss."De samenleving heeft massaal gedoneerd. Dan is het van belang om ervoor te zorgen dat het geld op de goede plek terecht komt. Samen met Nick hebben we dat doel bereikt. Dank aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt."

Monument
Gemeente Oss en de stichting kregen regelmatig de vraag of er een monument komt. Daar is volgens de stichting vanuit de Osse samenleving behoefte aan. Er komt een herinneringsmonument voor alle Ossenaren die een kind hebben verloren, daar werkt de gemeente Oss aan. Daardoor is het voor de stichting niet meer nodig om een gedeelte van de doneergelden te reserveren voor een monument.

Rest
Er is nog een restantbedrag van 3.660 euro. Met dat bedrag wil Stichting Treinongeval Oss iets doen als blijk van waardering voor professionele hulpverleners, vrijwillige hulpverleners, betrokkenen binnen de NS, getuigen en omstanders, scholen en opvang en andere slachtoffers, direct en indirect. De stichting bekijkt nog hoe en op welk moment hier aanvulling aan wordt gegeven.

Meer berichten