Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie

Ontwerp bestemmingsplan Heesch-West in procedure

REGIO - De colleges van burgemeester en wethouders van Oss, Bernheze en Den Bosch hebben onlangs het Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West gepresenteerd. Het ontwerp ligt tot en met 14 augustus 'ter inzage' bij de gemeente Bernheze, tot die tijd kan men erop reageren. Niet bij de gemeente Oss, omdat het geen Oss grondgebied is.

Bedrijventerrein Heesch-West biedt ruimte aan in totaal 80 hectare uitgeefbare kavels. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. Onderdeel van het plan is de realisatie van drie windturbines, een drijvend zonnepark van 10 hectare en een tijdelijk zonnepark.

Bedrijventerrein Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ondernemers vinden op Heesch-West een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein dat op andere plekken in de regio en in het land steeds schaarser wordt. Bernheze, Den Bosch en Oss hebben de ambitie om straks het meest duurzame circulaire bedrijventerrein van Brabant te zijn: aardgasvrij, duurzame energieproductie met zonnepanelen en windenmolens en aandacht voor klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit en duurzaam materiaalgebruik.

Meer berichten