De situla, een bronzen vat, met het kromzwaard van Oss en de andere vondsten. Foto: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
De situla, een bronzen vat, met het kromzwaard van Oss en de andere vondsten. Foto: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Foto: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

Vorstenzwaard (voorlopig) niet 'thuis', Vrijstaat laat het er niet bij zitten

OSS - Vrijstaat Land van Ravenstein is verwikkeld in een strijd met het Rijksmuseum van Oudheden om het Vorstenzwaard, dat in de jaren 30 van de vorige eeuw uit het Vorstengraf Oss is opgegraven, thuis te brengen. Bij de tijdelijke expositie van het zwaard en toebehoren afgelopen januari bij Museum Jan Cunen overhandigde Schout van Oss René van Rooij een bevelschrift tot terugvordering van de 'roofkunst'. Landsadvocaat Loe van Erp ontving onlangs een schriftelijk antwoord van het Rijksmuseum in Leiden: 'liever niet'.

Het zwaard hoort in Leiden, vindt directeur Wim Weijland van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dat is zijn reactie op de brief van landsadvocaat Loe van Erp die namens de stichting Vrijstaat Land van Ravenstein betoogt dat het in Oss hoort. Het zwaard is gevonden in Oss en hoort daar ook te worden tentoongesteld. Samen met de schat aan andere voorwerpen uit de grafheuvels.

Beter in Leiden
Dat feest gaat dus niet door als het aan het Rijksmuseum ligt. Weijland wijst erop dat de Staat der Nederlanden eigenaar is van het vorstenzwaard en dat het Rijksmuseum door de minister is aangewezen om het te beheren. Dat betekent bewaren en tentoonstellen. Dat kan beter in Leiden dan in Oss, vindt de directeur. Want, zo betoogt hij, het Rijksmuseum heeft destijds het zwaard gered; het Rijksmuseum biedt een internationaal podium en het Rijksmuseum heeft lesprogramma's waarbij duizenden scholieren uit het hele land leren over de rijke geschiedenis van Oss.

Geschiedenis van Oss
Als het aan de Vrijstaat van Ravenstein ligt, snijdt die argumentatie geen hout. "Musea die géén internationaal podium bieden zijn schaars", betoogt te stichting bij monde van Chef Staatspersbureau Theo van Duren. "Zelfs het Kachelmuseum in Orvelte trekt busladingen buitenlandse toeristen. En lesprogramma's waarbij duizenden scholieren leren over de rijke geschiedenis van Oss zullen alleen maar interessanter worden de vorstengraven bezocht kan worden mét het zwaard, de situla en alle andere kostbaarheden."

De Vrijstaat geeft het Rijksmuseum wel krediet voor het destijds veilig stellen en bewaren van het zwaard. "Dat verdient een pluim en dankbaarheid. Het is echter geen grond om het in Leiden te houden. Zoals het redden van een kind uit het water geen grond is om het mee te nemen naar huis."

Het hoort hier
Samenvattend laat de Vrijstaat weten dat ze geen doorslaggevende argumenten vindt tégen het permanent tentoonstellen in Oss. "Het vorstenzwaard, de situla en de honderden voorwerpen moeten worden getoond in de omgeving waar ze zijn gevonden. Niet in Leiden, maar híer heeft de vorst gewoond, híer is hij gestorven en híer moet dat verhaal worden verteld. Daarom horen sarcofagen in Egypte, hunebedden in Drenthe en urnen met vorstenzwaarden in Oss.

De Vrijstaat van Ravenstein zal zich wenden tot de minister van OCW en laat weten: "Mevrouw Van Engelshoven, beste Ingrid, de vrijstaat klopt spoedig aan uw deur. En denk eraan: wij hebben een kanon!"

Meer berichten