Vice-voorzitter Arnold van Zoest voor de poort van De Ontmoeting, waar KBO-Lith na enig omzwerven resideert.
Vice-voorzitter Arnold van Zoest voor de poort van De Ontmoeting, waar KBO-Lith na enig omzwerven resideert. (Foto: )

KBO-Lith weldra zelf 'oude van dagen'; ouderenbond viert 60-jarig bestaan

LITH - Met een ledenaantal van 55 en een jaarlijkse contributie van 5 gulden ging 60 jaar geleden KBO-Lith van start, toen onder de naam 'Bond voor Ouderen van Dagen te Lith'. Voormalig burgemeester van de gemeente Lith J.M. Smits werd voorzitter, gesterkt door Piet Meijs als penningmeester en secretaris. Het eerste uitje? Een reisje naar de Efteling.

Dit jaar viert KBO-Lith dat ze 60 jaar wordt, donderdag 27 juni op de dag af. Die leeftijd betekende in 1959 nog vijf jaar wachten op lidmaatschap; ouderen moesten de leeftijd van 65 bereikt hebben om lid te worden. Nog geen drie maanden later werd het eerste reisje ondernomen; een dagje naar de Efteling en Breda. "Voor een extra bijdrage van 5 gulden konden leden mee", vertelt vice-voorzitter Arnold van Zoest. "Een gezelschap van dertig mannen en vrouwen ging mee op stap. Tijdens de rit kregen de heren een rokertje en de dames enkele Kwatta's"

Gemeente doet mee
De Bond voor Ouderen van Dagen te Lith vond in 1972 samenwerking met het RIGOM, dat toen werd opgericht. Door die samenwerking werden de activiteiten fors uitgebreid. Onder andere met diverse cursussen en voorlichtingsavonden, maar ook sport en spel kwamen op het programma. Zo konden de leden ook gaan zwemmen, gymmen, koersballen en kienen. "Het bejaardenwerk werd ook door de gemeente Lith steeds serieuzer genomen", legt Van Zoest uit, "en in april 1976 werd een Raad Welzijnswerk voor Ouderen Lith opgericht. Onder auspiciën van Door Platenburg van Amstel, de nieuwe voorzitter in 1978, werden weer nieuwe activiteiten ontplooid. Er ontstond een handwerkclub en een biljartclub. Van de opbrengst van de gemaakte handwerken droeg de handwerkclub financieel bij voor de biljartclub."

Namen
Door de jaren heen heeft de KBO-Lith verschillende namen gehad. De 'Bond voor Ouderen van Dagen' werd 'Verenging voor Ouderen en gepensioneerden Afd. Lith', 'R.K. Bond voor Ouderen en Bejaarden' en 'Bejaardenvereniging Soos 65+ Lith'. Toen de verenging in 1989 aansluiting vond bij de landelijke Unie KBO, de latere KBO-Brabant, veranderde de naam definitief in KBO-Lith.

Verhuizing
"KBO-Lith heeft op verschillende locaties onderdak gevonden", vertelt Arnold van Zoest. "In 1959 is men begonnen in het parochiehuis, voorheen het Patronaat genoemd. In 1992 werd het Patronaat afgebroken en het nieuwe gemeenschapshuis De Hoeve gebouwd. Na diverse strubbelingen met het bestuur van de Hoeve werd besloten om een ander onderkomen te zoeken. Er werd toen besloten om de Moira-zaal te gaan huren en in juni 2011 werden alle spullen van de KBO verhuisd, niet zonder slag of stoot. De Moira-zaal werd omgedoopt tot De Ontmoeting. Bij deze overgang had de KBO-Lith 175 leden."

Meer op touw
In de loop van de laatste jaren heeft de KBO steeds meer activiteiten op touw gezet. Vice-voorzitter Van Zoest somt op: "Kaarten, biljarten, jeu de boules met inmiddels twee banen, barakken, breien, reizen organiseren, kienen, voorlichtingsavonden, samen eten, barbecue en vissen. Ook hebben we een open dag, feestavond voor onze vrijwilligers, creatief ontmoeten en een rommelmarkt." Al met al telt de KBO-Lith tegenwoordig ruim 265 leden. "In de toekomst hoopt het bestuur van de KBO-Lith nog veel hen te kunnen betekenen", blikt Van Zoest vooruit.

Meer berichten