Foto:

Beregenen met grondwater overdag tijdelijk toegestaan

REGIO - Door de droogte verruimen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet besproeid worden met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking voor tien dagen op.

Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om deze problemen te voorkomen, hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan. Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater, waarin staat dat grasland niet mag worden beregend in de maanden juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Die beperking is bedoeld om de grondwatervoorraad te beschermen. De waterschappen doen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. De afgelopen maanden heeft het onvoldoende geregend om het tekort aan grondwater aan te vullen. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van neerslag nodig.

Meer berichten