Rob de Haard: "Het verstrekken van diploma's vanuit het Golfbad is gebaseerd op de eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de KNZB."
Rob de Haard: "Het verstrekken van diploma's vanuit het Golfbad is gebaseerd op de eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de KNZB." (Foto: Dick Hubertus)

"Zwemtechniek moet je onderhouden"

Vijftig jaar geleden werd de voorloper van het Osse Golfbad gebouwd. Het toenmalige Combibad De Kortfoort werd op spectaculaire en legendarische wijze geopend door burgemeester Louis Jansen die, keurig gekleed in driedelig kostuum, zo het bad indook. De naam Combibad sloeg op de combinatie van binnen- en buitenbad. In 1983 werd het buitenbad gesloten en een nieuw overdekt recreatiebad gebouwd. De afgelopen halve eeuw hebben duizenden kinderen er leren zwemmen. Rob de Haard is er sinds 22 jaar zwemonderwijzer en heeft als zodanig een duidelijke kijk op de stand van het zwemonderwijs in de regio.

Door Dick Hubertus

OSS - In zijn beginperiode gaf Rob nog veel les aan basisschoolklassen die een half uur per week les kregen. Meestal waren dat leerlingen van groep 6. Rob vertelt: "Op een gegeven moment stopten een aantal scholen omdat het, vanwege vervoer en omkleden, bijna twee uur kostte om een half uur zwemles te krijgen. Toen ook de gemeente de subsidiekraan dicht draaide was het gebeurd met het schoolzwemmen. Daarom is het een goede zaak dat zowel het Sport Expertise Centrum als het Golfbad een vangnet bieden voor basis- en middelbare scholieren zonder diploma om alsnog hun diploma A te halen. Deze mogelijkheden worden wel gesubsidieerd."

In de 25 jaar dat Rob de Haard (50) als zwemonderwijzer werkzaam is heeft hij wel het een en ander zien veranderen. Hij legt uit: "Vroeger werkten we met jonge kinderen 7 periodes van 7 weken voor de opleiding van diploma A. Elke periode kregen ze een andere instructeur. Tegenwoordig verzorgt één instructeur een jaar lang alle lessen. De groepen zijn ook kleiner geworden: van 12 kinderen toen, naar 8 jongens en meisjes nu, zodat je hen ook veel beter individueel kunt begeleiden. In mijn beginperiode kenden we nog wachtlijsten van twee jaar."

Rob de Haard begon zijn loopbaan als zweminstructeur bij Hotel Van der Valk in Nuland. Over zijn vak zegt hij: "Het mooie van mijn werk vind ik dat geen dag en geen groep hetzelfde is. Ik vind het fijn om met mensen te werken en mijn enthousiasme over te brengen. Zo hecht ik ook aan een goed contact met de ouders. Daarom nodig ik ze vlak voor de vakanties uit om zelf ook in het water te komen. Zo kan ik ze goed de techniek laten zien en hoe ze hun kind kunnen corrigeren. Als ouders en kinderen in de vakantie zelf gaan zwemmen kunnen ze dat toepassen. Bovendien is het heel positief voor de band tussen ouder en kind."
Rob vervolgt: "Ouders vinden het fijn als hun kind binnen een jaar diploma A haalt. Het is echter wel zo dat kinderen vroeger over het algemeen meer buiten speelden en motorisch sterker waren. Ook hun concentratieboog was groter. Daarom oefenen we onder andere met pictogrammen waarbij kinderen een deel van de les zelfstandig een onderdeel afwerken. Lag het accent vroeger op de techniek, die overigens nog steeds heel belangrijk is, tegenwoordig letten we ook op de zelfredzaamheid in het water. Het kind vertrouwen geven is daarbij essentieel."

Als er nog plaats is zou onderstaand stukje in een blauw kader geplaatst kunnen worden:

Over de waarde die je kunt toekennen aan zwemdiploma's zegt Rob de Haard: "Het eisenpakket van het Golfbad voor het verstrekken van diploma's is gebaseerd op de voorschriften van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. Er zijn echter ook particuliere aanbieders van zwemlessen in de regio die hier niet altijd aan voldoen. Je ziet dan wezenlijke verschillen."

Meer berichten