Buiten de loosloopgebieden moeten honden aangelijnd zijn. Baasjes die hun viervoeter aan de lijn hebben, krijgen een beloning.
Buiten de loosloopgebieden moeten honden aangelijnd zijn. Baasjes die hun viervoeter aan de lijn hebben, krijgen een beloning. (Foto: )

Grenzen weg, slagkracht voor boa's

de redactie

Op elkaars terrein handhaven

De Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer tekenden donderdag 18 juli een convenant om in de toekomst efficiënter te gaan samenwerken. Daardoor is het mogelijk voor Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van Staatsbosbeheer en de Maashorstgemeenten om op elkaars grondgebied te kunnen optreden. Ook organiseren de partijen voorlichtingsacties om aandacht te vragen voor een veilige en fijne manier van recreëren in het gebied.

REGIO - De Maashorst is als Brabants oergebied een natuurgebied van zo'n 3.500 hectare dat zich verspreidt over de gronden van de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. De grondeigenaren spannen zich in om het gebied aaneengesloten te maken. Grenzen zijn dus niet meer goed zichtbaar in het veld. Een boa van Staatsbosbeheer kon voorheen bijvoorbeeld geen motorcrosser bekeuren op gemeentegrond, andersom ook niet. ''Geen optimale situatie'', zegt boa Jan van Belzen van Staatsbosbeheer. ''Toezicht en handhaving eindigen niet bij een eigendomsgrens. Een goede zaak dat dit convenant er straks ligt.''

De Maashorst is een natuurgebied waar wandelaars, fietsers, ruiters, mountainbikers en hondenbezitters van genieten. Veiligheid voor mens en dier is prioriteit. Het is de uitdaging om al die recreatiestromen naast elkaar te laten recreëren. Om dit goed en veilig te laten verlopen, zullen de recreanten de paden moeten delen met elkaar én met de dieren. Tijdens de voorlichtingsactie zullen de boswachters op een positieve manier uitleg geven over de toegangsregels en aangeven wat de eventuele gevolgen zijn indien bezoekers geen rekening houden met elkaar en de regels.

Speciale aandacht gaat uit naar de bezoekers met honden. Boa's zien helaas nog veel loslopende honden in delen waar dit niet is toegestaan. Dat kan verstoring bij broedvogels en wild veroorzaken. Grote grazers raken geïrriteerd waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook andere bezoekers kunnen zich storen aan loslopende honden, dus willen de maashorstbeheerders daar aandacht voor vragen. Wandelaars die de honden hebben aangelijnd krijgen een beloning voor de hond. Door dit positieve gedrag te stimuleren, hopen de terreineigenaren hondenbezitters op een sympathieke manier bewust te maken van de noodzaak om de hond aan te lijnen. Op dit moment zijn er zes hondenlosloopgebieden. Eind 2019 komen er drie losloopgebieden bij om een goede verspreiding door het natuurgebied te bieden. Op deze manier kunnen mens en dier van De Maashorst blijven genieten.

De Maashorst krijgt steeds meer het karakter van een oerbos. Geleidelijk wordt het bos omgevormd naar een natuurlijk en gevarieerder bos. Grote grazers als exmoorpony's, taurossen en wisenten houden het gebied open. Goed voor de biodiversiteit; grauwe klauwieren, veld- en boomleeuweriken, geelgorzen, nachtzwaluwen en zelfs raven broeden weer in de Maashorst.

Meer berichten