De Nistel is een mooi voorbeeld waar sociale arbeid verankerd is in de ontwikkeling van het gebied. (foto: Programmabureau De Maashorst) 
De Nistel is een mooi voorbeeld waar sociale arbeid verankerd is in de ontwikkeling van het gebied. (foto: Programmabureau De Maashorst)  (Foto: Fotografie Programmabureau De Maashorst. )

Brabant zet geld opzij voor Maashorst; definitieve vaststelling van subsidie

REGIO - De provincie Brabant verzekerde onlangs de subsidie voor het project 'Meer Maashorst! Een gezond landschap'. De Gedeputeerde Staten laat daarmee zien de zin van het project in te zien, te waarderen en te ondersteunen.

In de afgelopen jaren heeft de provincie Brabant een bedrag van 33 miljoen euro geïnvesteerd in het project 'Landschappen van Allure'. Een gedeelte daarvan is naar De Maashorst gestroomd. Het natuurgebied moest uitgroeien tot een levendig en ondernemend Provinciaal Landschap, waar de natuur het voor het zeggen heeft. De Maashorst moest verdubbelen in omvang door de dorpen en steden, oftewel de schil, bij het landschap te trekken. De schil moest weer óp De Maashorst komen te liggen in plaats van aan De Maashorst. Dat was de visie een paar jaar geleden voor het natuurgebied.

Definitief
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft eind vorige maand de subsidie van het Landschappen van Allure project 'Meer Maashorst! Een gezond landschap' definitief vastgesteld. Het subsidiebedrag is overeenkomstig het bedrag van de eindverantwoording van het project door Programmabureau De Maashorst.

Provincie is erkentelijk
In haar vaststellingsbrief schrijft de provincie: "Het is een bijzondere prestatie dat zoveel van uw plannen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Van harte gefeliciteerd daarmee! Met de gezamenlijke inzet van zowel deelnemers aan het project, als de medewerkers van stichting Maashorst in Uitvoering, is dit mooie resultaat tot stand gebracht. De provincie is alle betrokkenen daarvoor zeer erkentelijk."

Meer Maashorst
De omgeving is gebruikt om te werken aan vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Tegelijkertijd is gewerkt aan de ontwikkeling en versterking van natuur en landschap. De website allemaalmaashorst.nl laat zien hoe het natuurgebied is ontwikkeld en wat het de inwoners oplevert. Ook is daar te zien wat de achtergrond is van de initiatieven die onder 'Meer Maashorst, een gezond landschap' vallen. Deze informatie is te vinden via https://www.allemaalmaashorst.nl/het-effect-en-het-resultaat.

Meer berichten