Grondonderzoek voor aardwarmte als vervanger voor aardgas

OSS - In het buitengebied van Oss wordt in september en begin oktober onderzoek gedaan naar aardwarmte in de ondergrond. Dat landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt daarvoor informatie over de samenstelling van de ondergrond. Daarmee is in de toekomst nauwkeuriger in te schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Het onderzoek wordt in Oss uitgevoerd langs een lijn vanaf de Maas ten noorden van Ravenstein via Herperduin en Vorstengrafdonk richting Heesch. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de ondergrond aanwezig is. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis.

Ook gemeente Oss wil in 2050 energieneutraal zijn en werkt daarom aan energie besparen en energie duurzaam opwekken. Dat betekent onder andere dat Oss in 2050 geen aardgas meer als brandstof voor warmte in gebouwen gebruikt en stapsgewijs van aardgas naar andere energiebronnen, zoals aardwarmte overgaat. Gemeente Oss stelt daarom momenteel een Warmtevisie op en neemt daarin op wat de mogelijkheden zijn voor aardwarmte in Oss.

Meer berichten