Het Repair Café is op dit moment een van de gebruikers van buurtcentrum De Bonte Hoef.
Het Repair Café is op dit moment een van de gebruikers van buurtcentrum De Bonte Hoef. (Foto: )

Nieuwe MFA op de lange baan

OSS - Het Osse college van B&W heeft besloten niet verder te gaan met de huidige plannen voor een multifunctionele accommodatie in Oss Noordwest, met wijkcentrum De Hille, buurtcentrum De Bonte Hoef, sportzaal Ussenstelt en scouting Ussen als toekomstige gebruikers. In 2018 stelde de gemeenteraad 6,4 miljoen euro beschikbaar voor de verbouw van sportzaal Ussenstelt tot een multifunctionele accommodatie voor Oss-Noordwest.

Na onderzoek van de constructie van de sportzaal blijkt deze niet stevig genoeg voor de bouwkundige aanpassingen met onder meer zonnepanelen en gevelisolatie. Verzwaren van de hoofddraagconstructie en de fundering is de oplossing voor dit probleem, maar deze kosten passen niet in het krediet van de gemeenteraad. B&W stellen nu een gebiedsvisie op voor Looveltlaan, waar MFO Oss Noordwest onderdeel van is, en bespreken dat in oktober.

Meer berichten