Nabestaanden die opheldering kunnen geven over het graf van hun dierbaren kunnen een e-mail sturen naar de administratie van het kerkhof: kerkhof@parochiewillibrordus.nl of bellen naar 0412 -856410.
Nabestaanden die opheldering kunnen geven over het graf van hun dierbaren kunnen een e-mail sturen naar de administratie van het kerkhof: kerkhof@parochiewillibrordus.nl of bellen naar 0412 -856410. (Foto: Dick Hubertus)

Osse begraafplaats is op zoek naar nabestaanden

OSS - Nadat de kermiswagens zijn vertrokken is de rust op het kerkhof aan de Eikenboomgaard in het Osse centrum weergekeerd. De begraafplaats stamt uit 1872 en omvat 2000 graven. Ingeklemd door het centrum is het een oase van rust waar iedere dag Ossenaren het graf van hun dierbaren bezoeken. Zo ook deze middag. Een oudere dame heeft het graf van haar overleden man schoongemaakt, een bloemetje geplaatst en met één hand op de gedenksteen staat zij in gedachten verzonken. Even verderop bevinden zich de drie monumentale graven van de familie Jurgens. Het zijn rijksmonumenten, maar ze verkeren in slechte staat, getuige ook het bordje met opschrift: Betreden op eigen risico.

Door Dick Hubertus

Namens de parochie Sint Willibrordus coördineert kapelaan Beekman samen met Marion Hoven uit Oss het beheer over het kerkhof. In de prachtige ruim 100 jaar oude pastorie in Berghem vertelt kapelaan Beekman: "Van een paar honderd graven op de Eikenboomgaard kennen we de namen en de contactgegevens van de nabestaanden niet. Bij de ingang van het kerkhof hebben we op het mededelingenbord een lijst opgehangen met de namen van de overledenen die het betreft. Begin september gaan we op alle graven waarvan we de rechthebbenden c.q. nabestaanden niet kennen briefjes ophangen met het verzoek contact op te nemen met de kerkhofadministratie."

Enorme klus
Marion Hoven vult aan: "Twee jaar geleden ben ik parttime in dienst gekomen van de Sint Willibrordus Parochie om de administratie te gaan beheren van de zes kerkhoven van de parochie in Oss, Berghem, Haren en Macharen. Samen met kapelaan Beekman hebben we alles wat we in schoendozen en kaartenbakken aantroffen opgeslagen in computerbestanden. Dat was een hele klus maar we hebben het nu op orde. Vorig jaar hebben we al op 100 graven briefjes geplakt met het verzoek om contact met ons op te nemen. Daar hebben we toen veel reacties op gehad."

Administratie op orde
Kapelaan Beekman vervolgt: "Het komt veel voor dat contactpersonen verhuizen en vergeten ons hun nieuwe adres op te geven. We willen de administratie nu graag op orde brengen. We moeten mensen ook kunnen waarschuwen als het graf van hun dierbare is beschadigd of er iets anders mee aan de hand is. Ook achterstallige grafrechten willen we kunnen innen. Het kan ook zijn dat een familie het graf wil laten ruimen. Ruimen kan alleen met toestemming van de rechthebbenden. Maar als de grafrechten zijn verlopen en we na lange tijd de familie niet kunnen achterhalen kunnen we ook besluiten te ruimen."

Alleen op Eikenboomgaard
En verder: "Ook willen we inspelen op klachten die we krijgen van mensen die zich ergeren aan slecht onderhouden of zelfs compleet door struiken overwoekerde graven. Dat is ook wel begrijpelijk. Als het naast het graf van je moeder een rommeltje is, is dat niet leuk. Verder zijn er nog al wat graven die op omvallen staan. Je moet er ook niet aan denken dat door achterstallig onderhoud omvallende grafmonumenten het graf er naast beschadigen." Over het achterhalen van nabestaanden zegt Marion Hoven: "Dit probleem speelt eigenlijk alleen op de begraafplaats Eikenboomgaard. Op de kerkhoven Don Bosco en Gerardus Majella in Oss en op de kerkhoven in Berghem, Haren en Macharen is het duidelijk wie de contactpersonen zijn."

Nieuw op de Begraafplaats Eikenboomgaard is het strooiveld waar de as van overledenen kan worden uitgestrooid. Op 3 augustus dit jaar dit strooiveld ingezegend door pastoor Kerssemakers. Er heeft inmiddels één uitstrooiing plaatsgevonden.

Nabestaanden die opheldering kunnen geven over het graf van hun dierbaren kunnen een e-mail sturen naar de administratie van het kerkhof: kerkhof@parochiewillibrordus.nl of bellen naar 0412 -856410. 

Meer berichten