De Wachtmeesters waken over Windpark Elzenburg

OSS - Energiecoöperatie Escoss en ontwikkelaar Raedthuys gaan op het bedrijventerrein Elzenburg-de Geer allebei twee windmolens beheren. Dat beheer wordt ondergebracht in een nog op te richten BV die de naam 'De Wachtmeesters' gaat heten.

De naam 'De Wachtmeesters', bedacht door stadshistoricus Jeroen Pigmans, heeft historische waarde voor Oss. "Bedrijventerrein Elzenburg-de Geer is vernoemd naar een oude hoeve, De Elzenburg", legt Pigmans uit. "De marechaussee gebruikte dit onderkomen vroeger. Zij waren met wachtmeesters in Oss actief, in verschillende onrustige periodes. Vandaar mijn suggestie om die vier windmolens - dapper tegen de wind in staand, vechtend voor een betere wereld - de toepasselijke naam te geven van 'De Wachtmeesters'."

Escoss laat weten trots te zijn om de geschiedenis en de toekomst op deze manier samenbrengen. Nadat gemeente Oss het bestemmingsplan voor Elzenburg- de Geer vaststelde, is Escoss aan de slag gegaan. Zo is gesproken over de oprichting van een nieuwe exploitatie-BV, een duurzaamheidsfonds, een opstalovereenkomst, de financiering en de samenwerkingen met Raedthuys en Eco. De gemaakte stappen moeten ervoor zorgen dat de Osse gemeenschap de windmolens mede mogelijk gaan maken. En dat zowel Osse inwoners als bedrijven in de toekomst profijt hebben van de windmolens door te delen in het rendement.

Meer berichten