In het klooster vonden de zusters van Liefde uit Schijndel er in 1884 een plek, vooral met de taak om zorg te dragen voor de ouderen, de bejaarden van Berghem. Foto: Beeldbank Berghem
In het klooster vonden de zusters van Liefde uit Schijndel er in 1884 een plek, vooral met de taak om zorg te dragen voor de ouderen, de bejaarden van Berghem. Foto: Beeldbank Berghem

Berchs-Heem neemt met expo afscheid van klooster

  Cultuur

BERGHEM - Heemkundevereniging Berchs-Heem in Berghem houdt tot het einde van 2017 een afscheidstentoonstelling over het klooster waar ze nu nog in huisvest, maar uit zal moeten vertrekken. De expositie is nog van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 december te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur.

Berchs-Heem wordt weer ontheemd. Na vier jaar in het oude klooster aan de Willibrordusstraat in Berghem moet de heemkundevereniging weer op zoek naar een nieuwe huisvesting. Berchs-Heem vond het 'zeer goed toeven' in het oude klooster en zegt er met veel plezier op terug te zien. Om toch op een waardige manier afscheid te nemen van het klooster heeft de vereniging besloten een expositie te houden die betrekking heeft op alles wat te maken heeft met de eerste bestemming van dit gebouw.

Zo vonden de zusters van Liefde uit Schijndel er in 1884 een plek, vooral met de taak om zorg te dragen voor de ouderen, de bejaarden van Berghem. Datzelfde jaar werd in november het Liefdeshuis en de meisjesschool ingezegend. In 1885 kreeg men de kloosterkapel met een bescheiden tabernakel zodat vanaf dat moment de Heer ook daar aanwezig was. In 1914 wordt een zuster als wijkverpleegster aangesteld. In de oorlog is er een noodhospitaal geweest in de toenmalige bewaarschool.

Meisjesschool in het klooster
Zuster Josephina heeft vanaf 2 februari 1937 als hoofd van de school haar diensten verleend aan de lagere meisjesschool. In 1947 kwam de huishoudschool voor het zevende en achtste leerjaar erbij. In 1951 werd de nieuwe meisjesschool ingezegend. In 1959 werd onder leiding van zuster Josephina de VGLO-school opgericht, die later in 1968 werd omgedoopt tot de LEAO-school. Op die school zwaaide tot 1968 Marie Jeannette als zuster de scepter, totdat ook zij afscheid nam. Opvolger Piet Vermeulen werd toen als eerste niet-kloosterling hoofd van de meisjesschool.

Ook is dan inmiddels zuster Odila als hoofdleidster van de kleuterschool vertrokken en heeft juffrouw Clara Jansen de leiding overgenomen. Vanaf 1971 worden de lagere scholen basisscholen en de klassen gemengd. Er komen voor het eerst jongens en meisjes in één klas met veel onderwijzers en onderwijzeressen en steeds minder zusters. In 1980 wordt het beheer en de exploitatie van de bejaardenzorg overgenomen van de zusters van Liefde door een stichting, De Wilberthof.

De tentoonstelling
De expositie geeft een overzicht van de aanwezigheid van de zusters van Liefde en hun betekenis voor Berghem. Ook is er aandacht voor de tijd nadat de zusters Berghem hebben verlaten. Ook kunnen oud-leerlingen van de Josephschool, zowel jongens als meisjes, foto's en schoolklanken van hun jaargang bekijken. Voor iedereen is er wel een herinnering.

Meer berichten