Onder andere deze kunstwerken in pop-artstijl zijn tot zondag 17 maart te zien bij galerie Sous-Terre, links het sculptuur 'Homage to Marilyn Monroe' door Ad van Hassel en rechts 'Zonder titel' van Claus Costa.
Onder andere deze kunstwerken in pop-artstijl zijn tot zondag 17 maart te zien bij galerie Sous-Terre, links het sculptuur 'Homage to Marilyn Monroe' door Ad van Hassel en rechts 'Zonder titel' van Claus Costa. (Foto: )

Pracht, praal en pop-art bij Sous-Terre

  Cultuur

LITHOIJEN - Galerie Sous-Terre in Lithoijen heeft tot en met zondag 17 maart een expositie met pop-art. De galerie laat werken zien van kunstenaars Harold Aspers, Claus Costa, Alfred Degens en Ad van Hassel.

Naast maagdelijk wit warmer, transparant glaswerk en degelijk antraciet gooit galerie Sous-Terre het komende maanden met pop-art over een andere, kleurrijkere boeg. Pop-art is afgeleid van het Engelse 'Popular Art', ook wel vertaald als 'volkskunst'. Het is een stroming in de moderne kunst, die aan het einde van de jaren 50 in Engeland en de Verenigde Staten is ontstaan. Pop-art toont dingen uit het dagelijks leven waar je meestal niet bewust naar kijkt. Bij pop-art wordt elke emotionele relatie van de kunstenaar met het kunstwerk voorkomen. Het werk blijft met opzet inhoudsloos.

Geen handwerk
Veel pop-art werken zijn op de eerste plaats decoratief en hebben niet of nauwelijks een diepere boodschap. De pop-artkunstenaar wil niet de indruk wekken dat het kunstwerk handwerk is. Daarom is vaak gebruik gemaakt van onpersoonlijke, mechanische druktechnieken uit de reclame, zoals de zeefdruk, of wordt met rasters en fotografische procedés gewerkt. De keuze voor alledaagse onderwerpen werd vaak benadrukt door een scherpomlijnde, fotografische weergave met aandacht voor details. Fotomontage, collage en assemblage is veelvuldig toegepast.

Protest tegen de commercie
Pop-art is een kunststroming die voortkwam uit de tijdgeest van de vrijheid. Pop-art reageert op de oppervlakkigheid, die in de ogen van de kunstenaars bezit had genomen van de consumptiemaatschappij. Zij zetten zich af tegen de heersende ideeën over kunst. Er werd zichtbaar gemaakt hoe het individuele smaakgevoel wordt beïnvloed door beelden uit de reclame- en televisiewereld, strips, kranten, tijdschriften, pin-ups, film en popmuziek. Sommigen maakten kolossale werkstukken, of vervaardigden eindeloze reeksen identieke portretten.

Beroemdheden
Pop-art is het in beeld brengen en de verheerlijking van de consumptiemaatschappij met behulp van alledaagse afbeeldingen en triviale voorwerpen. Alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de consumptiemaatschappij, massaal vervaardigde serieproducten, alle mogelijke reproduceerbare objecten worden als motieven aanvaard in de kunst. Afbeeldingen van algemeen bekende beroemdheden als Elvis Presley, David Bowie en Marilyn Monroe, maar ook soepblikken, spaghettiverpakkingen, colaflessen en andere supermarktproducten konden als onderwerp uitgebeeld worden. De bekende pop-artkunstenaar Andy Warhol maakte daar bijvoorbeeld veel gebruik van.

Consumptiecultuur
Belangrijke kenmerken van pop-art zijn: figuratief, ironie en humor, fel en contrastrijk, decoratieve en egale vlakken, vervreemding door vergroting of herhaling, of door gebruik van ongebruikelijke materialen. Het heeft veelal een collageachtig uiterlijk, zowel in twee- als driedimensionale beelden. Er wordt speels gebruik gemaakt van de symbolen van de Westerse consumptiecultuur. Beeldende middelen worden gebruikt zoals bij reclame, film, televisie, affiches en strips. Daarnaast worden commerciële materialen en voorwerpen, wegwerpartikelen en producten uit het leven van alledag gebruikt.

Meer berichten