Logo desleuteloss.nl


Foto: Dick Hubertus

Bevlogen vakbondsmannen willen in debat

  Politiek

MEGEN - Op een herfstige namiddag zit ik aan de keukentafel bij twee sociaal zeer geëngageerde vakbondsmannen: Willy Hoppenbrouwers (72) uit het pittoreske Maasstadje Megen en Joseph Kuijpers (64) uit Oss. Samen goed voor 75 jaar vakbondswerk bij het FNV.

Door Dick Hubertus

Willy: "Het wordt de hoogste tijd dat de politieke partijen kleur gaan bekennen als het gaat over werk, inkomen en sociaal beleid in hun gemeentes. In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als FNV organiseren we daarom begin volgend jaar drie debatten in Zeeland, Heesch en Oss waarbij we nadrukkelijk de lokale politieke partijen uitnodigen.

Tien punten
Na het inschenken van de koffie vervolgt Hoppenbrouwers: "De debatten willen we gaan voeren aan de hand van een tiental speerpunten. Zo pleiten wij voor meer vaste banen. De gemeenten moeten daar het voorbeeld in geven. Die hebben nu zelf veel te veel flexwerkers in dienst. Dat geldt ook voor de vacatures bij de zorginstellingen. Ga je voor het uurloon of kijk je naar de kwaliteit. Met een lager uurloon in de zorg is de gemeente wel goedkoper uit, maar de cliënten krijgen te maken met minder kwaliteit, onduidelijkheid en worden van het kastje naar de muur gestuurd."

'Cliënten zijn de dupe'
Ondanks zijn pensionering bij Philips is Willy Hoppenbrouwers inmiddels 50 jaar kaderlid bij het FNV en bekleedt nog verschillende functies binnen de vakbond om op te komen voor de sociale belangen van de mensen. Tijdens het gloedvolle betoog van Hoppenbrouwers knikt zijn kompaan Joseph Kuijpers instemmend. Hij vertelt: "Als ambtenaar bij de provincie heb ik me beziggehouden met milieu en medezeggenschap. Bij al die veranderingen die je in de samenleving ziet is er te weinig aandacht voor mensen met een handicap, jong gehandicapten (Wajong) en de oudere werknemers. Den Haag heeft veel uitvoeringstaken rondom sociale wetgeving over de schutting gekieperd en naar de gemeentes overgeheveld. Helaas hebben veel gemeenteambtenaren niet genoeg kennis van de materie om er goed invulling aan te geven. Vaak is dat niet hun schuld omdat ze onvoldoende worden geschoold. De cliënten zijn echter wel de dupe."

Plan voor echte banen
Willy Hoppenbrouwers: "We willen weer een menswaardige samenleving die mensen gelijke kansen biedt en waar men met respect behandeld wordt. Dat heeft ons er toe gebracht het "FNV 10 puntenplan voor gemeenten" op te stellen en dat alles onder de slogan: "Voor echte banen en een menswaardige samenleving". Er is nog heel veel winst te boeken als het gaat over het terugdringen van onnodig flexwerk, het verbeteren van de infrastructuur van de sociale werkvoorziening, het sociaal aanbesteden van werk en scholing. Wij willen graag met de politieke partijen in debat, hen onze punten voorleggen en horen wat ze er van vinden. Niet alleen lokale politici worden uitgenodigd, iedereen is welkom".

Joseph Kuijpers besluit: "Hetgeen ons drijft is onze betrokkenheid bij de samenleving. Het sociale aspect in de samenleving en de leefomgeving op zich moeten veel meer aandacht krijgen".

Meer berichten
Shopbox