Met genoeg jonge aanwas blijft AV Oss'78 ook de komende veertig jaar draaien. Voor de feestdag op zondag 22 april wordt een zeskamp georganiseerd voor jong en oud, een spelmiddag met wedstrijdelementen op het middenterrein en met zorg voor een hapje en een drankje.
Met genoeg jonge aanwas blijft AV Oss'78 ook de komende veertig jaar draaien. Voor de feestdag op zondag 22 april wordt een zeskamp georganiseerd voor jong en oud, een spelmiddag met wedstrijdelementen op het middenterrein en met zorg voor een hapje en een drankje.

AV Oss'78 viert jubileum sportief

  Sport

OSS - Atletiekverenging AV Oss'78 viert dit jaar het 40-jarig jubileum en dat gaat gepaard met veel sportieve activiteiten op zondag 22 april op sportpark De Rusheuvel. Een feestmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en daarna een receptie tot 19.00 uur. Het bestuur sleutelt nog druk aan het programma.

Door Han Janssen

De atletiekvereniging werd in 1978 opgericht, nadat in de jaren 50 een aantal voetballers van OSS'20 met een manie voor hardlopen het plan opvatte dit ook in verenigingsverband te gaan doen en zo geschiedde.

Poort is relikwie
Voorzitter Hans Verploeg legt uit: "Op het huidige middenterrein lag in die eerste jaren een voetbalveld en bij de toegangspoort, die je vanuit het moderne clubhuis rechts ziet staan, was ook de kaartverkoop. De poort is dus een kostbaar relikwie dat we koesteren. Vervolgens werd een baan aangelegd en werden successievelijk de vaak kostbare materialen, zoals springkussens, horden, speren aangeschaft en kregen we prachtige verlichting. De baan is in 2016 opnieuw ingericht met 6 loop- en 8 sprintlanen, zodat we de komende 20 jaren wedstrijden kunnen blijven organiseren, ook regionaal en nationaal."

Hij vervolgt: "We werken met vrijwilligers, die trainingen geven, jurylid of starter zijn en onderhoud plegen op het terrein. De bereidwilligheid is enorm en dat is ook een van de sterke punten van onze organisatie: de loyaliteit en saamhorigheid om altijd gereed te staan om te helpen. We zijn door de jaren heen flink gegroeid en hebben nu zo'n vijfhonderd leden, junioren en senioren in diverse leeftijd-klassen."

Geld is speerpunt
Regelmatig worden ook de materialen vernieuwd, zoals de polsstokken, de horden en de speren, kostbare investeringen, die allemaal gefinancierd worden uit eigen middelen. Als voorbeeld noemt Verploeg een wedstrijdspeer die al gauw 800 euro kost.

Verploeg: "We hechten er aan om jonge mensen te stimuleren om te bewegen en werven daarvoor ook op scholen, want er is de laatste jaren een beweegarmoede ontstaan, die zorgwekkend is. Daarmee geven we ook onze maatschappelijke betrokkenheid vorm en kan men gebruik maken van onze expertise. Zo hebben we een grote wandelgroep, speciaal wandelen in samenwerking met ziekenhuis Bernhoven en sinds kort een handbikegroep die op de baan kan trainen. In de wintermaanden verzorgen we ook conditietrainingen voor onder andere voetbalclubs. Ook draaien we mee in de organisatie van de Maasdijkmarathon. We hopen ook oud-leden te kunnen ontvangen, maar hebben vaak hun adres niet vanwege verhuizing naar andere delen van het land," zegt Hans Verploeg. "Zij kunnen zich melden via jubileum@avoss78.nl "

Meer berichten